Monthly Archives: Wrzesień 2020

//Wrzesień
29 09/2020

Nagroda Dydaktyczna dla prof. Piotra H. Skarżyńskiego od Rektora WUM

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr. zarz. Piotr H. Skarżyński otrzymał Nagrodę Dydaktyczną Indywidualną II Kategorii od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za wyróżniające się osiągnięcia członków Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego w 2019 roku.

Prof. Piotr H. Skarżyński jest opiekunem Międzyośrodkowego SKN od 2008 r. Od początku powstania koła pełnił funkcję przewodniczącego, wówczas jeszcze jako student I Wydziału Lekarskiego WUM. W rankingu kół naukowych WUM w 2019 r. Międzyośrodkowe SKN zajęło 4. miejsce, co jest dużym wyróżnieniem zarówno dla opiekuna koła, jak i jego członków.

Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe jest platformą do wymiany doświadczeń w środowisku interdyscyplinarnym ­– koło skupia studentów kierunków medycznych – lekarskiego, audiofonologii, protetyki słuchu, ponadto studentów informatyki i akustyki, psychologii, pedagogiki, elektroniki, polonistyki, inżynierii biomedycznej, a nawet lingwistyki stosowanej.

Dorobek członków koła od początku działalności to ponad 160 publikacji, 153 prace naukowe przedstawione na konferencjach krajowych i zagranicznych, co zaowocowało 27 nagrodami i wyróżnieniami, organizacją 49 konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. światowe kongresy „International Tinnitus Seminar and 1st World Tinnitus Congress” w 2017 r. oraz „32nd Politzer Society Meeting with 2nd World Congress of Otology” w 2019 r.

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Piotrem H. Skarżyńskim o motywacjach, sukcesach i aktywnościach członków Międzyośrodkowego SKN, dostępnym pod tym linkiem (str. 32-35).

25 09/2020

Prof. Piotr H. Skarżyński o ostrym zapaleniu ucha środkowego jako powikłaniu po grypie

Niebezpieczne ostre zapalenie ucha środkowego może być powikłaniem po grypie – przekonuje prof. Piotr H. Skarżyński na portalu „Nauka w Polsce” prowadzonym przez Polską Agencję Prasową  w ramach akcji „Zaszczep się Wiedzą”. Jak wyjaśnia, najczęściej dochodzi do niego u dzieci, ale może się zdarzyć także u dorosłych, szczególnie seniorów. Najlepszą ochroną jest szczepionka przeciwko grypie.

Nie wystarczy używać cieplej odzieży i odpowiedniej czapki naciąganej na uszy, trzeba się zaszczepić przeciwko grypie sezonowej. Chroni to przed groźnymi powikłaniami tej choroby, a jednym z nich ostre zapalenie ucha środkowego. Ubiór, zdaniem prof. Skarżyńskiego, należy dostosować do pogody, jednak najlepszą formą profilaktyki grypy są szczepienia sezonowe. Powinny być one stosowane zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Powikłaniem dziecięcym grypy może być niebezpieczne ostre zapalenie ucha środkowego, z kolei u osób starszych skutkiem tego zakażenia może być niedosłuch, a nawet głuchota.

Zapalenia uszu dość często występują w wieku dziecięcym, w późniejszym wieku są już rzadziej spotykane, ponieważ wraz z wiekiem zmienia się budowa ciała, dojrzewa też układ odpornościowy.

„Należy podkreślić, że wiele chorób rodzi się z zaniedbań, do których dopuszczono w dzieciństwie. Punktem wyjścia może być ‘zwykłe’ zapalenie ucha, które nie zostało odpowiednio szybko zdiagnozowane i leczone. Choroba ta w większości przypadków zarówno u dorosłych, jak i u dzieci przebiega łagodnie, niemniej jednak czasami skutkuje to powikłaniami, które trzeba leczyć chirurgicznie, aby ratować słuch, co często jest skomplikowane.” – podkreśla prof. Piotr H. Skarżyński.

Dodaje, że problemy ze słuchem mogą być powikłaniem po grypie, jak i śwince, różyczce czy odrze. Zagrożenie dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych, choć najbardziej narażeni na problemy ze słuchem są seniorzy i małe dzieci.

„Dawniej niedosłuch spowodowany chorobami zakaźnymi występował znacznie częściej. Dziś, dzięki szczepieniom, znacznie rzadziej przechodzimy np. świnkę, przez co o niektórych chorobach nawet już nie pamiętamy” – dodaje.

Na szczęście całkowita utrata słuchu nie jest częstym powikłaniem grypy.

„W niektórych przypadkach wirus może zaatakować ucho wewnętrzne, wtedy często dochodzi do – jeszcze do niedawna nieodwracalnej – utraty słuchu. Na szczęście postęp medycyny w ostatnich latach umożliwił takim pacjentom odzyskanie słuchu dzięki możliwości wszczepiania implantów słuchowych, takich jak np. implanty ślimakowe. Natomiast gdy wirus zaatakuje nasz układ nerwowy rokowanie jest już dużo gorsze, a nieodwracalna całkowita głuchota to wcale nie najgroźniejsze z powikłań, jakie nam wtedy zagrażają” – ostrzega specjalista.

Jako przykład podaje odrę, która nie jest jedynie łagodną chorobą wieku dziecięcego, lecz niebezpieczną chorobą zakaźną. Zakażenie odrą może skutkować m.in. zapaleniem ucha środkowego, a w najgorszym przypadku zapaleniem mózgu, które w 5 proc. przypadków prowadzi do śmierci. Specjalista przyznaje, że spotyka się niechęcią niektórych osób do szczepień, ale pandemia COVID-19 wiele zmieniła w tej sprawie. Od marca więcej osób pyta o szczepienia przeciwko grypie.

„Wydaje mi się, że strach przed koronawirusem spowodował weryfikację stanowisk niektórych osób. Jako lekarz, który w codziennej praktyce spotyka pacjentów z różnymi schorzeniami, mam wyobraźnię, co może spowodować brak szczepień u dzieci. Myślę, że prawdziwe zetknięcie się z zagrożeniem nieodwracalnych powikłań (np. śmierci własnego dziecka), które mogą powodować choroby, zmieni podejście przeciwników szczepionek.” – uważa prof. Piotr H. Skarżyński.

Zapraszamy do lektury całego materiału pod linkiem.

20 09/2020

Prof. Piotr H. Skarżyński podczas XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń

XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń, jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce, odbyło się 14-15 września 2020 r. Pierwotnie wydarzenie miało się odbyć w marcu br., ale z powodu wybuchu epidemii termin ten został przełożony. W gronie ekspertów uczestniczących w wydarzeniu znalazł się prof. Piotr H. Skarżyński.

Wydarzenie tym razem odbyło się w sposób hybrydowy. Pierwszego dnia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki tradycyjnie miały miejsce sesje plenarne oraz liczne panele dyskusyjne, natomiast drugiego wszyscy zainteresowani tematyką Forum mogli śledzić wcześniej nagrane panele w sieci za pośrednictwem strony na FacebookuYouTube.

Sesja plenarna ze względów bezpieczeństwa została podzielona na dwie części. Pierwszą z nich, realizowaną pod szyldem: „Pandemia i co dalej?”, poprowadził  profesor Michał Kleiber. Na tematy związane z wpływem pandemii na gospodarkę polską i światową dyskutowali: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – minister Funduszy i Polityki Regionalnej, minister Olga Semeniuk – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, minister Jarosław  Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, dr Marek  Cywiński – dyrektor generalny Kapsch Telematic Services, Małgorzata Oleszczuk – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Druga część Kongresu „Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II” poprowadzona przez profesora Henryka Skorowskiego  z Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie zgromadziła wielu ekspertów takich jak: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii  i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, dr hab. Krzysztof Wielecki – dyrektor Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie, dr Marek Waszkowiak – rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki – marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W tej części Kongresu odbył się m.in. panel zatytułowany: “Potrzeby zmian w systemie ochrony zdrowia w świetle nowych doświadczeń epidemicznych COVID – 19”. Jego moderatorem był prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego. Do grona prelegentów zaproszono prof. dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego. Towarzyszyli mu: dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Anna Gołębicka – Ekspert Centrum im. Adama Smitha, dr Tomasz Latos – Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.

Eksperci podkreślali, że z powodu pandemii to, co było jedynie rozważane przez lata, nagle nabrało zdecydowanego przyspieszenia. Dotyczy to szczególnie mocno telemedycyny. Pandemia przyczyniła się do zainteresowania nowymi technologiami i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w medycynie.

Przypomnijmy, Forum Gospodarcze ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. W roku 2008 zostało ono przeniesione z Ciechocinka do Torunia. Forum Gospodarcze w Toruniu jest miejscem spotkań gości z kraju i zagranicy. Podczas konferencji spotykają się, dyskutują i wymieniają poglądy przedstawiciele Unii Europejskiej, Ambasadorowie, przedstawiciele Rządu, Samorządu, Parlamentu, Nauki i Kultury, Mediów, Polityki oraz Biznesu lokalnego, krajowego i zagranicznego. Tematyka Forum obejmuje analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w kontekście kryzysu ekonomicznego oraz procesów integracji i globalizacji.

Nagrania z sesji i paneli można obejrzeć na na YOUTUBE.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się tutaj.

18 09/2020

Prof. Piotr H. Skarżyński o bardzo rzadkiej utracie węchu przy pobieraniu wymazu

Polska Agencja Prasowa w prowadzonym przez siebie portalu Fake Hunter obaliła częsty obecnie mit, że podczas wykonywania testu na obecność koronawirusa dochodzi do uszkodzenia węchu. Doniesienia te komentuje także prof. Piotr H. Skarżyński.

Utrata węchu lub smaku zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jeden z charakterystycznych symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Są badania wskazujące, że nawet połowa pacjentów doświadcza tego objawu. Tymczasem w sieci, głównie w mediach społecznościowych, pojawiają się informacje, że utrata węchu u osób z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19 nie jest efektem zakażenia, lecz następstwem uszkodzeń, do których dochodzi podczas pobierania wymazów z jamy nosowej.

„Według doniesień naukowych i obserwacji klinicznych z wielu krajów na świecie utrata smaku i węchu może być jednym z pierwszych, a czasem jedynym objawem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2” – komentuje profesor Piotr H. Skarżyński. Jak wyjaśnia, istnieje ryzyko, że uszkodzenie węchu nastąpi w wyniku źle wykonanego wymazu, jednak takie zjawisko jest bardzo rzadkie. „Podczas diagnostyki wirusa jedną z podstawowych procedur jest pobieranie wymazu z jamy nosowej np. w celu wykonania badań PCR. Ta część jamy nosowej, w której znajdują się receptory odpowiedzialne za węch, jest w stropie jamy nosowej. Przy pobieraniu wymazu bardzo trudno się tam dostać, niemniej jednak istnieje takie prawdopodobieństwo” – wyjaśnia profesor Skarżyński. „Źle pobrany wymaz może spowodować najczęściej krótkookresowe pogorszenie się węchu. W mojej opinii jest to zjawisko bardzo rzadkie” – dodaje.

Jego zdaniem, aby zminimalizować ryzyko, przed pobraniem wymazu powinna być przeprowadzona ocena warunków anatomicznych pacjenta.

„Warto wprowadzić do procedur, co zresztą już teraz dzieje się w wielu szpitalach np. jednoimiennych, aby u osoby, u której jest pobierany wymaz, zostało wstępnie ocenione, czy jej przegroda nosowa nie jest skrzywiona i czy warunki do pobrania wymazu są prawidłowe. Osoby, które mają skrzywioną przegrodę nosową lub które mają przewlekłe zapalenie zatok przynosowych czy też jakiekolwiek inne problemy, powinny zgłaszać je wcześniej i powinno być to brane pod uwagę podczas pobierania wymazu.” – podkreśla prof. Skarżyński.

Zachęcamy do zapoznania się z PEŁNYM MATERIAŁEM.