Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przedmiotów na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu, prowadzonych w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM.

Szczegóły dot. przedmiotów zostaną Państwu przekazane przez prowadzących w pierwszym tygodniu zajęć. Otrzymają Państwo także wiadomości mailowe dot. pierwszych zajęć. W razie pytań prosimy o kontakt: m.zelazowska@csim.pl (dr n. hum. Magda Żelazowska-Sobczyk).

ROK I
1. Podstawy języka migowego
• Ćwiczenia, 30 h
Warunki zaliczenia: prace domowe na ocenę, zaliczenie
Prowadzący: mgr Zuzanna Wegnerowska

ROK II
2. Podstawy języka migowego
• Ćwiczenia, 30 h
Warunki zaliczenia: prace domowe na ocenę, zaliczenie
Prowadzący: mgr Zuzanna Wegnerowska

ROK III
3. Aparaty słuchowe – dopasowywanie
• Wykłady, 30 h
Warunki zaliczenia: kolokwium (egzamin)
Prowadzący: mgr Agnieszka Słupczyńska

• Ćwiczenia, 45 h
Warunki zaliczenia: kolokwium (egzamin)
Prowadzący: mgr Anna Sztabnicka

4. Budowa i obsługa aparatów słuchowych
• Wykłady, 30 h
Warunki zaliczenia: kolokwium
Prowadzący: dr n. o zdr. Katarzyna Cywka

• Ćwiczenia, 30 h
Warunki zaliczenia: kolokwium
Prowadzący: dr n. o zdr. Katarzyna Cywka

5. Otoplastyka
• Wykłady, 15 h
Warunki zaliczenia: kolokwium ustne
Prowadzący: dr Anna Ratuszniak

• Ćwiczenia, 45 h
Warunki zaliczenia: kolokwium ustne
Prowadzący: mgr Tomasz Mazur

6. Miernictwo i naprawa aparatów słuchowych
• Wykłady, 15 h
Warunki zaliczenia: kolokwium ustne
Prowadzący: dr Anna Ratuszniak

• Ćwiczenia, 45 h
Warunki zaliczenia: kolokwium ustne
Prowadzący: dr Anna Ratuszniak

7. Praktyki zawodowe (semestr letni, 150 godzin)

Dokładne informacje dot. organizacji roku akademickiego 2021/2022 zostaną podane w późniejszym terminie.