2020 – Specjalizacja z dziedziny zdrowia publicznego.

2019 – Nadanie tytuły profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

2019 – Specjalizacja z dziedziny audiologii i foniatrii zakończona uzyskaniem tytułu specjalisty audiologa i foniatry.

2017 – Specjalizacja z dziedziny otorynolaryngologii dziecięcej zakończona uzyskaniem tytułu specjalisty otorynolaryngologa dziecięcego.

2009 – 2016 – Specjalizacja z dziedziny otorynolaryngologii zakończona uzyskaniem tytułu specjalisty otorynolaryngologa.

15.11.2015 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych; na podstawie przedstawionego osiągnięcia naukowego: „Wczesne wykrywanie i modelowanie wad słuchu u dzieci i dorosłych”.

16.05.2012Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, tytuł doktora nauk medycznych; obrona rozprawy doktorskiej pt.: „Badanie zjawiska zmęczenia słuchowego metodą fMRI”. Praca została wykonana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie i obroniona z wyróżnieniem.

2007 – 2010Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, studia II stopnia na kierunku, zarządzanie ze specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem, zakończone obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

2002 – 2008 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, kierunek lekarski, zakończone uzyskaniem tytułu lekarza oraz prawa wykonywania zawodu lekarza.

2001 – 2007 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, studia I stopnia na kierunku zarządzanie i marketing ze specjalnością prawo w zarządzaniu, zakończone obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem dyplomu licencjata.