Udział w projektach i grantach naukowych, wynalazki i patenty:

 • Współtwórca urządzenia medycznego – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (Certyfikat WE TNP/MDD/0108/3362/2014). Kurkowski ZM, Skarżyński PH, Bruski ŁF. System stymulacji polimodalnej percepcji słuchowej. Urząd patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Opis patentowy.229918. Opubl. 28-09-2018.
 • Współtwórca urządzenia medycznego – Platforma Badań Zmysłów, Świadectwo rejestracji, 03/06/2009, 001534306-0001, 001534306-0002, 001534306-0003, 001534306-0004, 001534306-0005, 001534306-0006, 001534306-0007, 001534306-0008.
 • „Udoskonalenie innowacyjnego urządzenia oraz realizowanej za jego pomocą terapii, dedykowanej pacjentom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”. Okres realizacji: 2020-2022. POIR.01.01.01-00-0279/19. Kierownik B+R.
 • „System do wykrywania zaburzeń smaku i węchu oparty na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta”. Okres realizacji: 2020-2022. Kierownik B+R.
 • Projekty jako Główny Koordynator Medyczny i Merytoryczny w ramach ogłoszonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursów w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu białobrzeskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7717/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu ciechanowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7735/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu garwolińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019; RPMA.09.02.02-14-7744/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu gostynińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7726/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu grodziskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7753/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu grójeckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7754/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu kozienickiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7721/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu legionowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7746/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu łosickiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7740/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie miasta Płocka w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7725/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie miasta Ostrołęki w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7729/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie miasta Radomia w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7720/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie miasta Siedlce w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7739/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu makowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7730/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu mińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7745/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu mławskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7736/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu nowodworskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7747/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu ostrołęckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7731/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu ostrowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7732/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu otwockiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7748/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu  uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7755/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu płockiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7727/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu płońskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7737/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu  uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu pruszkowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7756/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu przasnyskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7733/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu pułtuskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7738/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu radomskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7723/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu siedleckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7741/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sierpeckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7728/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu  uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sochaczewskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7757/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu sokołowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7742/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu  uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7761/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu węgrowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7743/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7749/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7734/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu zwoleńskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7724/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu  uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu żyrardowskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-7763/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu lipskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-8821/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu przysuskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-8826/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu szydłowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-8822/17-00;
 • Badania przesiewowe słuchu uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. RPMA.09.02.02-14-8823/17-00.
 • STRATEGMED – „Zintegrowany System narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)”, INNOSENSE, STRATEGMED/248664/NCBIR/2014; kierownik projektu ds. naukowych.
 • InnoTech – „Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych wspomagających proces słyszenia”, INNOTECH-k1/IN1/31/158446/NCBR/12.
 • Sposób rehabilitacji mowy P.405054 [WIPO ST 10/C PL450504], 12.08.2013 (zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Projekt unijny: „C-DACS in severe to profound mixed hearing loss” (CEL5318/KB/05/2012).
 • Projekt unijny: „Wdrożenie systemu CRM z systemem telekomunikacyjnym dla potrzeb Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.” (RPMA.02.03.00-14-047/11).
 • Projekt unijny: paszport do eksportu – Etap II.„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku usług medycznych”.
 • Projekt unijny: „Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów” (UDA-POIG.01.04.00-28-010/09-00 UDA-POIG.04.01.00-28-010/09-00).
 • Projekt unijny: „Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej” (UDA-POIG.01.04.00-14-117/11-00).
 • Projekt unijny: „Badania struktury subtelnej emisji otoakustycznych” (IP 2010 0460 70).