Udział w projektach i grantach naukowych, wynalazki i patenty:

 • Współtwórca urządzenia medycznego – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (Certyfikat WE TNP/MDD/0108/3362/2014). Kurkowski ZM, Skarżyński PH, Bruski ŁF. System stymulacji polimodalnej percepcji słuchowej. Urząd patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Opis patentowy.229918. Opubl. 28-09-2018.
 • Współtwórca urządzenia medycznego – Platforma Badań Zmysłów, Świadectwo rejestracji, 03/06/2009, 001534306-0001, 001534306-0002, 001534306-0003, 001534306-0004, 001534306-0005, 001534306-0006, 001534306-0007, 001534306-0008.

 

 • STRATEGMED – „Zintegrowany System narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)”, INNOSENSE, STRATEGMED/248664/NCBIR/2014; kierownik projektu ds. naukowych.
 • InnoTech – „Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych wspomagających proces słyszenia”, INNOTECH-k1/IN1/31/158446/NCBR/12.
 • Sposób rehabilitacji mowy P.405054 [WIPO ST 10/C PL450504], 12.08.2013 (zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Projekt unijny: „C-DACS in severe to profound mixed hearing loss” (CEL5318/KB/05/2012).
 • Projekt unijny: „Wdrożenie systemu CRM z systemem telekomunikacyjnym dla potrzeb Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.” (RPMA.02.03.00-14-047/11).
 • Projekt unijny: paszport do eksportu – Etap II.„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku usług medycznych”.
 • Projekt unijny: „Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów” (UDA-POIG.01.04.00-28-010/09-00 UDA-POIG.04.01.00-28-010/09-00).
 • Projekt unijny: „Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej” (UDA-POIG.01.04.00-14-117/11-00).
 • Projekt unijny: „Badania struktury subtelnej emisji otoakustycznych” (IP 2010 0460 70).