Wykładowca:

 • Wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów III roku studiów stacjonarnych Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przedmiotu „Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w laryngologii”.
 • Wykład dla studentów I roku audiofonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu pt. „Nowoczesna audiologia – rola różnych specjalistów”, w ramach przedmiotu „Podstawy patologii słuchu, mowy i równowagi”, 2019.
 • Wykłady dla studentów kierunku Logopedia z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu leczenia niedosłuchów (od 10.2019).
 • Koordynator przedmiotów na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu, realizowanych w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej (od 10.2020).

Opiekun Koła Naukowego:

Opiekun Międzyośrodkowego Koła Naukowego przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej przy Zakładzie Diagnostyki i Rehabilitacji Okulistycznej i Narządów Zmysłu II Wydziału Lekarskiego oraz Klinice Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM).

Promotor:

Promotor rozpraw doktorskich:

 • „Zastosowanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w analizie składu biochemicznego płatów skroniowych i czołowych u osób z szumem usznym” autorstwa dr n. o zdrowiu Joanny Wójcik. Promotor pomocniczy dr Katarzyna Cieśla. Obrona 11.12.2018 (z wyróżnieniem).
 • „Zastosowanie skali oceny objawów niedrożności nosa jako nowego narzędzia do badania jakości życia w procedurach rynologicznych” autorstwa dr n. med. Justyny Dąbrowskiej-Bień. Promotor pomocniczy dr Iwonna Gwizdalska. Obrona 11.12.2018.
 • „Zastosowanie urządzeń niewszczepialnych wykorzystujących kostne przewodnictwo dźwięku u dzieci” autorstwa dr Katarzyny Cywki. Obrona 2019.
 • „Ocena zastosowania aktywnych implantów na przewodnictwo kostne w kompensacji niedosłuchu przewodzeniowego i mieszanego” autorstwa dr Anny Ratuszniak. Promotor pomocniczy dr n. med. Danuta Raj-Koziak. Obrona 17.12.2019.
 • „Ocena skuteczności treningu słuchowego opracowanego dla pacjentów z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym współwystępującymi z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej” autorstwa dr Natalii Czajki. Promotor pomocniczy dr n. med. Elżbieta Włodarczyk. Obrona 10.03.2020.
 • „Leczenie otochirurgiczne wad kosteczek słuchowych u pacjentów z wrodzoną łamliwością kości (Osteogenesis imperfecta)” autorstwa Kamili Kordowskiej. Promotor pomocniczy dr n. med. Marek Porowski. Obrona 2020.
 • „Analiza różnych czynników wpływających na jakość życia osób, z głębokim niedosłuchem zmysłowo-odbiorczym nabytym postlingwalnie, które korzystają z implantu ślimakowego” autorstwa mgr Joanny Rostkowskiej. Promotor pomocniczy dr h. hum. Elżbieta Gos. Obrona 2020.
 • „Wpływ implantacji ślimakowej na narząd przedsionkowy u pacjentów z częściową głuchotą” autorstwa Magdaleny Sosny. Promotor pomocniczy dr n. med. Grażyna Tacikowska. Otwarty przewód doktorski.

Promotor pomocniczy rozpraw doktorskich:

 • „Model funkcjonalny ucha środkowego i wewnętrznego w ujęciu materiałowym” autorstwa mgr inż. Marcina Siwka, doktoranta Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (praca w toku).
 • „Neuroobrazowanie percepcji słuchowej w zaburzeniach u dzieci z dysleksją” autorstwa mgr inż. Mateusza Rusiniaka, doktoranta Wydziału Nauk o Zdrowiu. Praca obroniona w 2015 roku.

Promotor prac magisterskich:

 • „Możliwości terapeutyczne osób z częściową głuchotą powyżej 60 roku życia”, Anna Chmielewska (niestacjonarne studia II stopnia na kierunku „Zdrowie publiczne”, Wydział Nauk o Zdrowiu). Praca obroniona w 2014 roku.
 • „Zaburzenia równowagi u osób powyżej 60 roku życia”, Joanna Listwon (niestacjonarne studia II stopnia na kierunku „Zdrowie publiczne” ze specjalnością Zarządzanie w ochronie zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu). Praca obroniona w 2016 roku.

Członek Komitetu Organizacyjnego/Faculty Member:

 • XLIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 2020, Polska
 • Kongres Zdrowie Polaków 2020, Polska
 • Kongres „Zdrowie Polaków“ 2019, Polska
 • XLII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 2019, Polska
 • III Ogólnopolska Konferencja – Innowacje w otolaryngologii – wyzwania – możliwości – perspektywy, 2019, Polska
 • II Konferencja “Konsensus w Diagnostyce i Fizjoterapii Stawów Skroniowo-Żuchwowych”, 2019, Polska
 • 8th CI Surgical Foundation Course, 2018, Polska
 • XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 2018, Polska
 • 15th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies, 2018, Belgia
 • 48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 2018, Polska
 • III Konferencja “Wytyczne w Otologii”, 2018, Polska
 • XIII Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi AudioFon 2018, 2018, Polska
 • 23rd ISfTeH International Conference on Telemedicine and eHealth, 2018, Helsinki, Finlandia
 • 7th CI Surgical Foundation Course, 2017, Polska
 • 13th European Symposium Pediatric Cochlear Implant, 2017, Portugalia
 • II Konferencja „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, 2017, Polska
 • Ultimate Colorado MidWinter Meeting, 2017, Vail, USA
 • 5th CI Surgical Foundation Course, 2015, Polska
 • TENTS Annual Conference 2015, 2015, Tanzania
 • 12th European Symposium Pediatric Cochlear Implant, 2015, Francja
 • 3rd European ORL-HNS Congress, 2015, Czechy
 • 10th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2015),  2015, Chiny
 • 13th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies, 2014, Niemcy
 • 11th European Symposium Pediatric Cochlear Implant, 2013, Turcja
 • 13th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology, 2012, Włochy.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

 • 57th Window Approach Workshop, 2020, Polska
 • 56th Window Approach Workshop, 2020, Polska
 • 55th Window Approach Workshop, 2020, Polska
 • 54th Window Approach Workshop, 2020, Polska
 • 53rd Window Approach Workshop, 2020, Polska
 • 52nd Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 50th Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 49th Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 48th Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 47th Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 46th Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 44th Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 32nd Politzer Society Meeting with 2nd World Congress of Otology, 28.05-01.06.2019, Polska
 • 43rd Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 42nd Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 41st Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 40th Window Approach Workshop, 2019, Polska
 • 38th Window Approach Workshop, 2018, Polska
 • 37th Window Approach Workshop, 2018, Polska
 • 36th Window Approach Workshop, 2018, Polska
 • 35th Window Approach Workshop, 2018, Polska
 • 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery, 2018, Polska
 • 34th Window Approach Workshop, 2018, Polska
 • 33rd Window Approach Workshop, 2018, Polska
 • 7th CI CI Surgical Foundation Course, 2017, Polska
 • 32nd Window Approach Workshop, 2017, Polska
 • 31st Window Approach Workshop, 2017, Polska
 • 30th Window Approach Workshop, 2017, Polska
 • Balkan ORL Congress, 2017, Bułgaria
 • 29th Window Approach Workshop, 2017, Polska
 • XII International Tinnitus Seminar, 2017, Polska
 • 1st World Tinnitus Congress, 2017, Polska
 • XXV International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium, 2017, Polska
 • 28th Window Approach Workshop, 2017, Polska
 • 27th Window Approach Workshop, 2017, Polska
 • 26th Window Approach Workshop, 2016, Polska
 • 6th CI Surgical Foundation Course, 2016, Polska
 • 25th Window Approach Workshop, 2016, Polska
 • 24th Window Approach Workshop, 2016, Polska
 • 23rd Window Approach Workshop, 2016, Polska
 • 22th Window Approach Workshop, 2015, Polska
 • 5th CI Surgical Foundation Course, 2015, Polska
 • 6th International Course in the Endoscopic Sinus Surgery, 2015, Polska
 • 19th Window Approach Workshop, 2015, Polska
 • 4th CI Surgical Foundation Course, 2014, Polska
 • Otolaryngologia w Afryce, Azji i Europie, 2014, Polska
 • 16 Window Approach Workshop, 2014, Polska.

Przewodniczący:

 • Krajowa Konferencja Towarzystwa Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, 09-11.03.2017, Zakopane.
 • Krajowa Konferencja Towarzystwa Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, 03-05.03.2016, Krynica Zdrój.
 • III Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Naukowców, podczas konferencji Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 03-05.03.2016, Krynica-Zdrój.
 • II Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Naukowców, podczas 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS), 22.06.2011, Warszawa
 • I Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Naukowców „Współczesne kierunki w otolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji słuchu, głosu, mowy, równowagi i komunikacji językowej”, 24-26.10.2008, Kajetany.

Instruktor:

 • Szkolenie kadry (webinary), 18.12.2020
 • Projekt pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki – Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii / Fonochirurgia, 24-26.11.2020, Polska.
 • „Szumy uszne –postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne” CMKP 05-733/0-00-001-2020, 04.11.2020, Polska.
 • Projekt pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” – Otochirurgia, 02-04.11.2020, Polska.
 • Projekt pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” – Wprowadzenie do specjalizacji w otolaryngologii / Otochirurgia, 19-21.10.2020, Polska.
 • Projekt pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” – Otologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii / Otochirurgia, 12-14.10.2020, Polska.
 • Projekt pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki”, 28-30.09.2020, Polska.
 • 57th Window Approach Workshop, 2020, Polska.
 • 56th Window Approach Workshop, 2020, Polska.
 • 55th Window Approach Workshop, 2020, Polska.
 • 54th Window Approach Workshop, 2020, Polska.
 • 53rd Window Approach Workshop, 2020, Polska.
 • 52nd Window Approach Workshop, 2019, Polska.
 • 50th Window Approach Workshop, 2019, Polska.
 • 49th Window Approach Workshop, 2019, Polska.
 • 48th Window Approach Workshop, 2019, Polska.
 • 47th Window Approach Workshop, 2019, Polska.
 • VIII Congress of the Iberoamerican Group of Cochlear Implants and Allied Sciences, Hiszpania.
 • 46th Window Approach Workshop, 2019, Polska.
 • 32nd Politzer Society Meeting with 2nd World Congress of Otology, Polska.
 • 44th Window Approach Workshop, 2019, Polska.
 • 42nd Window Approach Workshop, 25-27.02.2019, Polska.
 • 41st Window Approach Workshop, 11-12.02.2019, Polska.
 • 40th Window Approach Workshop, 14-15.01.2019, Polska.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”, „Programowanie słuchu. Programowanie języka. Programowanie umysłu”, 07.12.2018, Polska.
 • 39th Window Approach Workshop, 03-04.12.2018, Polska.
 • 8th CI Surgical Foundation Course, 03-04.12.2018, Polska.
 • 38th Window Approach Workshop, 26-27.11.2018, Polska.
 • XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 18-20.11.2018, Kajetany.
 • 37th Window Approach Workshop, 24-25.09.2018, Polska.
 • 36th Window Approach Workshop, 10-11.09.2018, Polska.
 • 9th EAONO Instructional Workshop & Consensus on Auditory Implants, 20-23.06.2018, Dania.
 • 35th Window Approach Workshop, 28-30.05.2018, Polska.
 • 13th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast, 22.05.2018.
 • Kurs metod diagnostyczo-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu audiologii w ramach American Academy of Audiology, AAA 2018, 18-21.04.2018, Nashville, USA.
 • 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery, 05-07.04.2018, Polska.
 • III Konferencja „Wytyczne w otologii”, 05-07.04.2018, Polska.
 • 34th Window Approach Workshop, 12-13.02.2018, Polska.
 • 33rd Window Approach Workshop, 08-09.01.2018, Polska.
 • 32nd Window Approach Workshop, 04-05.12.2017, Polska.
 • 7th CI Surgical Foundation Course, 04-05.12.2017, Polska.
 • 30th Window Approach Workshop, 27-28.11.2017, Polska.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”, Jak budować fundamenty”, 27.10.2017, Polska.
 • 31st Window Approach Workshop, 22-24.10.2017, Polska.
 • LXVI Academy of Otosurgery – Danish-Polish Scientific & Medical Workshop, 29-30.08.2017, Polska.
 • 29th Window Approach Workshop, 29-30.05.2017, Polska.
 • International Tinnitus Seminar and 1st World Tinnitus Congress, 22-24.05.2017, Polska.
 • 12th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast, 12.05.2017.
 • International Bonebridge&Soundbridge Symposium, 30.03-01.04.2017, Polska.
 • 28th Window Approach Workshop, 30.03.2017, Polska.
 • II Konferencja „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, 09-11.03.2017, Polska.
 • EAONO 2017 – 8th Instructional Workshop including Consensus in Auditory Implants, 18-21.01.2017, Turcja.
 • 27th Window Approach Workshop, 09-10.01.2017, Polska.
 • 26th Window Approach Workshop, 28-29.11.2016, Polska.
 • 25th Window Approach Workshop, 07-08.11.2016, Polska.
 • 6th CI Surgical Foundation Course, 07-08.11.2016, Polska.
 • VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”.
  Słyszeć, aby się uczyć, 28.10.2016, Polska.
 • Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 15.10.2016, Polska.
 • International Scientific Conference „Hearing Implants and Music”, 16.07.2016, Polska.
 • HEAL 2016, 02-04.06.2016, Włochy.
 • 24th Window Approach Workshop, 30-31.05.2016, Polska.
 • 11th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast, 09.05.2016.
 • III Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Naukowców (w ramach konferencji „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”), 03-05.03.2016, Krynica-Zdrój.
 • 23rd Window Approach Workshop, 11-12.01.2016, Polska.
 • VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”.
  Po co nam dwoje uszu? O aspektach słyszenia dwuusznego, 27.11.2015, Polska.
 • 6th International Course in the Endoscopic Sinus Surgery, 2015, Polska.
 • 22nd Window Approach Workshop, 30.11-01.12.2015, Polska.
 • 21st Window Approach Workshop, 23-24.11.2015, Polska
 • 5th CI Surgical Foundation Course, 23-24.11.2015, Polska
 • Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 10.10.2015, Polska.
 • Window Approach Workshop, 28-29.06.2015, Polska
 • 4th CI Surgical Foundation Course, 2014, Polska
 • 7th Instructional Workshop of European Academy of Otology and Neuro-Otology, 2014, Włochy
 • 17th Window Approach Workshop, 2014, Polska
 • 16th Window Approach Workshop, 2014, Polska
 • 15th Window Approach Workshop, 2013, Polska
 • 14th Window Approach Workshop, 2013, Polska
 • 3rd CI Surgical Foundation Course, 2012, Polska (kurs: Live CI surgeries)
 • 13th Window Approach Workshop, 2012, Polska
 • 2nd CI Surgical Foundation Course, 2012 (kurs: Live CI surgeries), Polska
 • 6th International Workshop – Consensus in Auditory Implants (kurs: Partial Deafness Treatment (PDT) – 10 years – results and future trends), 2012, Słowacja
 • 6th International Workshop – Consensus in Auditory Implants, (kurs: BAHA: Indications, Surgical techniques and outcomers), 2012, Słowacja
 • 6th International Workshop – Consensus in Auditory Implants, (kurs: Direct Round Window Stimulation with the Vibrant Soundbridge (Med-El): 6 years experience using technique without fascia), 2012, Słowacja
 • Współczesne aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki wrodzonych i nabytych patologii w dziecięcej otorynolaryngologii, (kurs: Leczenie głuchoty przy różnych wrodzonych i nabytych malformacjach ucha przy użyciu aparatów słuchowych zakotwiczonych (BAHA), 2012, Uzbekistan
 • 12th Window Approach Workshop, 2011, Polska
 • Cochlear Academy – Europe, Middle East & Africa, 2011, Polska (kurs: Temporal Bone Presentation and Demonstration: Cochleostomy and Round Window approaches; Insertion of the electrode array – Contour Advance nad CI422)
 • Cochlear Academy – Europe, Middle East & Africa, 2011, Polska (kurs: Live Surgery)
 • Cochlear Academy – Europe, Middle East & Africa, 2011, Polska (kurs: Medical& Surgical Candidacy Considerations)
 • Aktualne problemy dziecięcej otorynolaryngologii i audiologii, 2011, Tadżykistan
 • 11th Window Approach Workshop, 2011, Polska
 • Semana de la otologia, 2011 (kurs: Tamizaje auditivo en ninos escolares), Kolumbia
 • 10th Window Approach Workshop, 2010, Polska
 • 9th Window Approach Workshop, 2010, Polska
 • 8th Window Approach Workshop, 2010, Polska
 • 7th Window Approach Workshop, 2009, Polska