Zatrudnienie w jednostkach klinicznych i naukowych

2016obecnie –Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, profesor, wcześniej profesor nadzwyczajny

2008 – obecnie – Warszawski Uniwersytet Medyczny – asystent dydaktyczny i opiekun Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego, wcześniej asystent, doktor habilitowany, adiunkt, wykładowca

2008 obecnie – Instytut Narządów Zmysłów w Kajetanach – dyrektor ds. nauki i rozwoju

2008 2009 – Centralny Szpital Klinicznym przy ulicy Banacha w Warszawie – roczny staż podyplomowy

Dodatkowo:

Funkcje eksperckie

 • Członek Zespołu Ekspertów ds. akredytacji jednostek szkolących w dziedzinie surdologopedii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (od 2023)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów opiniowania wniosków jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie SURDOLOGOPEDII (od 2023)
 • Ekspert Funduszu Kompensacyjnych Zdarzeń Medycznych (w dziedzinach: otolaryngologia, audiologia i foniatria oraz zdrowie publiczne), działającym przy Rzeczniku Praw Pacjenta (od 2023)
 • Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2022–2026)
 • Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN (od 2022)
 • Członek Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN (od 2022)
 • Członek Task Force, realizujący projekt Living Guidelines project (od 2022)
 • Ekspert panelu delfickiego Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym” (2022)
 • Recenzent wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Systemu Konkursowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Subwencja 2022)
 • Ekspert/recenzent wniosków złożonych w ramach Konkursu Polski Produkt Przyszłości, realizowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w 2021 r. (2022)
 • Ekspert główny medyczny ds. utraty słuchu związanej z wiekiem oraz innymi przyczynami, w związku z realizacją projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych przy Ministerstwie Zdrowia (2021–2022)
 • Członek Polskiej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie otorynolaryngologii przy Centrum Egzaminów Medycznych (od 2021)
 • Członek Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UW (od 2021)
 • Kandydat na eksperta NCBR w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (2020)
 • Członek Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (od 2020)
 • Członek Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków“ (od 2020)
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia (od 2017)
 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii (2017–2018)

Funkcje akademickie

 • Członek Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (od 12.2020).
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (od 2019).
 • Członek Rady Programowej Audiofonologii z protetyką słuchu WUM (od 2019).
 • Członek Rady Wydziału Medycznego WUM (2019–2022).
 • Członek Komisji ds. Obron Rozpraw Doktorskich II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2016–2019)
 • Członek Rady II Wydziału Lekarskiego (2015–2019).

Członkostwo we władzach, w zarządzie:

 • Prezydent-elekt (od 2022) oraz Prezydent (od 2023) International Advisory Board (IAB), American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (F)
 • Członek Implantable Hearing Devices Committee, American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2021–2022)
 • Członek Otology & Neurotology Education Committee, American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2021–2022)
 • Goodwill Ambassador of Poland podczas AAO-HNSF 2021 Annual Meeting & OTO Experience, American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2021)
 • Członek Steering Committee FNS (facial nerve stimulation), Oticon (od 2021) – na specjalne zaproszenie
 • Członek the Roster of Experts on Digital Health, World Health Organization (od 2019)
 • Auditor oraz National Representative, European Federation of Audiology Societies (od 2019, wybrany na kolejną kadencję od 2021)
 • Vice-President oraz Institutional Representative, The International Society for Telemedicine and e-Health (od 2019)
 • Członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu (World Hearing Forum) przy World Health Organization (od 2018)
 • Członek Rady Młodych Naukowców WUM (2018–2019)
 • Członek Hearing Committee, American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2018–2019)
 • Vice-President Grupy Hearring (Comprehensive Hearing Implant Centers) (od 2017)
 • Sekretarz Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (TOFAP) (od 2017)
 • Regional Representative of Europe, International Society of Audiology (2016-2018)
 • Representative Board Member, International Society for Telemedicine and e-Health (2016-2019)
 • Member of Congress and Meeting Department, European Academy of Otology and Neuro-Otology (od 2014)
 • Vice Chairman (2010-2012) and Board Member (2010-2014), Junior European Rhinology Society

Inne

 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022)

Międzynarodowe staże, kursy naukowe i kliniczne:

 • ANCHOR 1&2 EMEA Investigator Meeting, 08-09.03.2022
 • Good Clinical Practice, 03.12.2021, NIDA Clinical Trials Network
 • 4th Annual Columbia Endoscopic Course, Columbia University Irving Medical Center, 09-11.06.2021 (online)
 • Kurs oraz certyfikat International Online Vestibular Diploma, AVISA, 2021
 • Mastoid obliteration surgery, Turku, Finlandia (online), 20.11.2020
 • Fiber-guided lasers in laryngology: hands-on workshop, Hamburg, Niemcy, 2018
 • ICH E6 Good Clinical Practice for Investigators and Site Personnel, Version: 2.0 September 2017, MTZ Clinical Research Sp. z o.o., 2018
 • Kurs metod diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu audiologii w ramach American Academy of Audiology, Audiology NOW!, Phoenix, USA, 2016
 • Kurs metod diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu audiologii w ramach American Academy of Audiology, Audiology NOW!, San Antonio, USA, 2015
 • Kurs w zakresie implantów typu Baha Attract– Cochlear BAHA Attract System – First Experience Review Meeting, Goteborg, Szwecja, 2014
 • Warsztaty “New Couplers in middle ear surgery”, Frankfurt, Niemcy, 2014
 • Kurs metod diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu audiologii w ramach American Academy of Audiology, Audiology NOW!, Anaheim, USA, 2013
 • Kurs Surgical treatment of sleep apnea oraz ENT in developing countries, Seul, Korea Południowa, 2013
 • Kurs chirurgii implantów zakotwiczonych w kości, Szpital św. Łukasza, Bruksela, Belgia, 2013
 • Kurs zastosowania implantów ślimakowych w częściowej głuchocie, Mechelen, Belgia, 2013
 • 8th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast, 2013
 • 5th International Course in the Endoscopic Sinus Surgery, Kajetany, Polska, 2013
 • Instructional meeting and workshop of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS, Nicea, Francja, 2013
 • 6th Instructional Workshop including Consensus in Auditory Implants (EAONO), Bratysława, Słowacja 2012
 • 7th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast, 2012
 • Kurs metod diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu otorynolaryngologii w ramach American Academy of Otolaryngology – Head & Neck Surgery (AAO-HNS), Waszyngton, USA, 2012
 • Kurs i warsztat zastosowania nowego typu implantu perimodalnego, Praga, Czechy, 2012
 • Kurs metod diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu audiologii w ramach American Academy of Audiology, Audiology NOW!, Boston, USA, 2012
 • 2nd CI Surgical Foundation Course, Kajetany, Polska, 2012
 • 12th Window Approach Workshop, Kajetany, Polska, 2011
 • 11th Window Approach Workshop, Kajetany, Polska, 2011
 • Kurs Milano MasterClass, Mediolan, Włochy, 2011
 • Kurs Semana de la Otologia, Clinica Rivas, Bogota, Kolumbia, 2011
 • Kurs 14th Ear and Temporal Bone Surgery – Otology update, Medizinische Hochschule Hannover, Niemcy, 2011
 • 4th International Course in the Endoscopic Sinus Surgery, Kajetany, Polska, 2011
 • 6th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast, 2011
 • 1st CI Surgical Foundation Course, Kajetany, Polska, 2011
 • 5th Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast, 2010
 • 5th Instructional Workshop including Consensus in Auditory Implants (EAONO), Włochy, 2010
 • Kurs 13th Ear and Temporal Bone Surgery – Otology update, Medizinische Hochschule Hannover, Niemcy, 2010
 • 3rd International Course in the Endoscopic Sinus Surgery, Kajetany, Polska, 2010
 • Kurs metod diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu otorynolaryngologii w ramach American Academy of Otolaryngology – Head & Neck Surgery (AAO-HNS), Boston, USA, 2010
 • 10th Window Approach Workshop, Kajetany, Polska, 2010
 • 9th Window Approach Workshop, Kajetany, Polska, 2010
 • 8th Window Approach Workshop, Kajetany, Polska, 2009
 • Kurs otochirurgiczny, University of Santo Tomas Hospital, Manila, Filipiny, 2009
 • 7th Window Approach Workshop, Kajetany, Polska, 2009
 • 2nd International Course in the Endoscopic Sinus Surgery, Kajetany, Polska, 2009.