„Wpływ technologii na profilaktykę i leczenie – szanse i wyzwania” to tytuł panelu dyskusyjnego, w którym brał udział prof. Piotr H. Skarżyński podczas odbywającego się w Pałacu Wąsowo I Forum Ochrony Zdrowia (19 – 20 czerwca 2023).

Paneliści dyskutowali na temat konieczności systematycznego zwiększania nakładów na służbę zdrowia oraz sposobu efektywnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w medycynie, np. cyfryzacji czy digitalizacji, wpływających na ulepszenie ochrony zdrowia.

Prof. Piotr H. Skarżyński wskazał na rozwój nowych technologii, m.in. w telemedycynie, które umożliwiają diagnostykę i rehabilitację na odległość i stanowią udogodnienia dla pacjentów.

I Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, samorządu, eksperci ochrony zdrowia, lekarze oraz dyrektorzy placówek medycznych.