“Medycyna, jak powiedział śp. prof. Religa, to przygoda życia. Są to długie studia, ciężkie, ale uczą nas bardzo wielu różnych aspektów. Jeśli ktoś chce mieć kontakt z ludźmi, nie tylko pomóc, ale widzieć satysfakcję na twarzy rodziców leczonego dziecka, to są studia dla niego.” – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński w miniwykładzie dla nowej platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju.

Piotr H. Skarżyński, absolwent zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł doktora habilitowanego, podkreśla, że studiując medycynę, trzeba być oczywiście przygotowanym na ciężką pracę i dużo nauki. – “Warto się interesować pewnymi rzeczami, od przyrody, po chemię i różne eksperymenty, żeby mieć łatwiej, ale nie tylko takie osoby się nadają na te studia” – zaznacza.

Czego można spodziewać się na studiach medycznych? O tym można się przekonać, słuchając wypowiedzi prof. Piotra H. Skarżyńskiego:

Fot.: YouTube/Akademia Zarządzania i Rozwoju