Publikacja naukowa współautorstwa prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego pt.: Audiological and clinical outcomes of a transcutaneous bone conduction hearing implant: Six‐month results from a multicentre study została uznana przez zagraniczną bibliotekę naukową Wiley Online Library za jedną z najczęściej czytanych prac naukowych w latach 2018–2019.

Praca znalazła się wśród najbardziej rozpoznawanych, tj. czytanych i pobieranych prac w 2018 i 2019 r.

Jest to duże wyróżnienie, świadczące o znaczącym wkładzie publikowanych badań i osiągnięć w medycynę światową, jak również rozpoznawalności i szacunku ze strony środowiska naukowego.

Prof. Piotr H. Skarżyński ma w swoim dorobku 920 prac naukowych, publikowanych w prestiżowych czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym aż 62 rozdziały. Prace te cytowane były 1753 razy (wg. Google Scholar), 993 (wg. Scopus) oraz osiągnęły wysokie, wyróżniające się w środowisku nauki wskaźniki cytowań na poziomie: Impact Factor – 174,04, Index Copernicus – 47 504,96 oraz punkty naukowe MNiSW – 9709.