28 lutego w stolicy Bangladeszu w Dhaka zostało zainaugurowane rozpoczęcie współpracy ze specjalistami z Polski.

W obradach okrągłego stołu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w Bangladeszu, Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhaka oraz jedynego Uniwersytetu Medycznego w Bangladeszu – Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU). Podczas spotkania zostało przyznane honorowe odznaczenie za prace na rzecz Otolaryngologii w Bangladeszu m.in. dla prof. nadzw. dr. n. med. Piotra Henryka Skarżyńskiego.

Jednym z elementów współpracy będzie wspólne prowadzenie grantów i projektów naukowych, m.in. dotyczących leczenia niedosłuchu i jego diagnostyki, a także możliwości i rozwiązań jakie daje wykorzystanie w codziennych konsultacjach telemedycyna. Planowane jest przeprowadzenie wspólnych prac ze specjalistami z Azji Południowej przy projektach badawczych, organizacja badań przesiewowych słuchu, szkolenia dla specjalistów w zakresie rehabilitacji z wykorzystaniem możliwości, jakie daje współczesna telemedycyna. Model ten umożliwia wykonywanie określonych czynności za pośrednictwem łączy internetowych, czyli zdalnie.

Korzyścią dla strony polskiej jest możliwość przekazywania oryginalnych doświadczeń na forum międzynarodowym. Zwiększa to naszą atrakcyjność jako partnera współpracującego przy dużych globalnych projektach.  Możemy się dzięki temu dalej szkolić i opracować nowe możliwości leczenia.