13 maja 2019 roku opublikowano Ranking 100 Liderów Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyróżniające się dokonania naukowe prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego, dyrektora ds. nauki i rozwoju INZ, pozwoliły na zajęcie 35 pozycji w rankingu, w tym 3 miejsca w klasyfikacji reprezentantów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii.

Ranking przedstawia 100 najbardziej zasłużonych dla WUM pracowników, których prace naukowe, opublikowane w latach 2016-2018 wyróżniają się w środowisku akademickim. Punktację publikacji uzależniono od rodzaju listy pism z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz roli autorów w danej pracy. Wpływ na punktację miała też pozycja na liście autorów.

Prof. Piotr H. Skarżyński związany jest z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym już od czasów studiów, tj. 2002 roku. Studiował na I Wydziale Lekarskim, a od 2012 roku jest pracownikiem akademickim II Wydziału Lekarskiego. Ponadto pełni różne funkcje akademickie: od 2018 roku jest członkiem Rady Młodych Naukowców WUM, od 2016 roku członkiem Komisji ds. Obron Rozpraw Doktorskich, a od 2015 roku członkiem Rady II Wydziału Lekarskiego.

RANKING 100 LIDERÓW NAUKOWYCH WUM W LATACH 2016-2018