ORL Danube Society to stowarzyszenie otorynolaryngologów z krajów naddunajskich (Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Ukraina), które powstało w roku 2018. Celem działalności statutowej stowarzyszenia jest integracja lekarzy i naukowców z regionu oraz organizacja konferencji poświęconych wymianie wiedzy i rozwojowi otorynolaryngologii.

Prof. Piotr H. Skarżyński od wielu lat współpracuje z krajami naddunajskimi prowadząc badania przesiewowe m.in. w Rumunii i Mołdawii, działalność szkoleniową czy angażując się w konsorcja ubiegające się o wspólne granty unijne na projekty naukowe. W lipcu 2019 r. decyzją władz ORL Danube Society, profesor mianowany został Honorowym Członkiem stowarzyszenia.

Najbliższe sympozjum naukowe realizowane przez stowarzyszenie odbędzie się w Budapeszcie w roku 2022.