Członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia – ISFTeH (International Society for Telemedicine & eHealth) spotkali się 28.01.2020 w Kajetanach. Prof. Piotr H. Skarżyński pełni w ISfTeH funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonalnych. Reprezentacja Polski w Zarządzie Międzynarodowej organizacji ds. telemedycyny jest dowodem uznania za wieloletnią intensywną pracę na rzecz rozwoju i promocji telemedycyny w kraju i za granicą, za zaangażowanie w rozwój pierwszej Krajowej Sieci Teleaudiologii w Polsce oraz efekty prowadzonych międzynarodowych badań naukowych, badań przesiewowych słuchu i e-konsultacji w Afryce i Azji.

Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską Światowej Organizacji Zdrowia. Misją organizacji jest promocja i wsparcie działań z dziedziny telemedycyny i e-zdrowia, ułatwienie dostępu oraz rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń oraz zapewnienie kontaktu i wsparcia uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie. ISfTeH prowadzi otwarty dialog i współpracę z przemysłem i środowiskiem biznesowym w celu sprzyjania rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych i praktycznych produktów i usług z zakresu telemedycyny, pomaga w odkrywaniu i wzmacnia już istniejące synergie między globalnymi partnerami. ISfTeH jest organizacją parasolową dla krajowych organizacji telemedycznych i e-Zdrowia, wspiera kraje rozwijające się, pomaga w uruchomieniu nowych krajowych organizacji, wspiera krajowe i międzynarodowe grupy robocze ds. norm i przepisów dotyczących telemedycyny i e-Zdrowia, buduje sieci partnerskie, aktywnie wspiera społeczności i organizacje pozarządowe i non-profit, których działalność jest ściśle związana z wizją i misją WHO.