W dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbył się Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI. W panelu „Polityka zdrowotna na obszarach wiejskich”, eksperci, wśród których znalazł się prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, dyskutowali na temat aktualnej sytuacji w służbie zdrowia, możliwościach dostępu mieszkańców do opieki medycznej na obszarach wiejskich, proponowali także szereg realnych rozwiązań, które będą w stanie zlikwidować bądź pomniejszyć problemy występujące w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju.

Przesiewowe badania słuchu u dzieci, które wykazały różnorodne nieprawidłowości ze słyszeniem u wielu z nich:

„Statystycznie połowa dzieci, które miały niedosłuch przynajmniej raz nie zdawała do następnej klasy, czyli opóźnił się ich rozwój. Dlatego, aby zapobiec wykluczeniu edukacyjnemu, trzeba przeprowadzać takie badania na początku drogi szkolnej, czyli w 1 klasie szkoły podstawowej.” – tłumaczył prof. Piotr H. Skarżyński.

Cały artykuł znajdziesz tutaj