Prof. Piotr H. Skarżyński był członkiem kapituły w konkursie Supertalenty w Medycynie 2023, organizowanym przez „Puls Medycyny”.

“Mieliśmy bardzo wiele, bardzo ciekawych zgłoszeń. Informacje o kandydatach, grantach, publikacjach, ich dorobku, wyróżnieniach i nagrodach były bardzo obszerne. Patrząc na konkurs z perspektywy kilku lat nie przesadzę, jeśli powiem, że jego poziom rośnie znacząco. Młodzi ludzie szybciej zaczynają karierę, szybciej angażują się w projekty naukowe” – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński, zwycięzca Supertalentów w Medycynie 2019.

Ekspert tłumaczył, jak ważne jest w Polsce umożliwianie młodym ludziom rozwoju, wspieranie ich działań czy skuteczna pomoc w samorealizacji.

Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs, który od 2012 r. organizuje „Puls Medycyny”. Jego ideą jest wyłonienie wyróżniających się wiedzą, umiejętnościami oraz predyspozycjami lekarzy młodego pokolenia.

Konkurs przeznaczony dla lekarzy oraz absolwentów kierunków pokrewnych medycynie (do 39. roku życia jest), którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku zawodowym i wśród pacjentów oraz mogą się pochwalić udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi, naukowymi i/lub organizacyjnymi.

Obejrzyj wywiad tutaj