Prof. Piotr H. Skarżyński został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (z łac. mądrość i prawda ), dołączając w ten sposób do grupy wybitnych naukowców, uhonorowanych za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Medal został przyznany podczas Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”, który odbył się w dniach 3-5 czerwca 2023 w Warszawie.

Kongres, współorganizowany przez Radę Główną Instytutów Badawczych, Politechnikę Warszawską, Sieć Badawczą Łukasiewicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Badań Edukacyjnych, z udziałem grona naukowców z instytutów naukowych PAN oraz ośrodków uniwersyteckich, odbył się po raz pierwszy. Jego głównym celem było zaprezentowanie wdrożonych osiągnięć polskich jednostek naukowych, mających istotny wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa w Polsce.

Uczestnicy Kongresu wzięli udział w merytorycznych debatach, którym towarzyszyły wystawy jednostek naukowych, poświęcone najnowszym osiągnięciom nauki, a także miasteczko zdrowia, oferujące szereg usług medycznych oraz prezentujące innowacyjne rozwiązania wdrożone do ochrony zdrowia. Całość wydarzenia uzupełniały mobilne tematyczne wystawy edukacyjne oraz pokazy najnowszych rozwiązań i technologii.