W dniach 8-10 marca 2018 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HealthChallengesCongress – HCC). Pierwsze oceny działania tzw. sieci szpitali i plany jej modyfikacji, przyszłość NFZ, wpływ stanu zdrowia społeczeństw na gospodarkę, rosnące koszty opieki zdrowotnej, organizacja realizacji świadczeń zdrowotnych, innowacje i rozwój technologii medycznych – to niektóre z zagadnień wielowątkowej dyskusji decydentów i ekspertów, którzy spotkali się podczas HCC.

W panelu dotyczącym nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia „Telemedycyna – moda czy potrzeba?” uczestniczył prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński – członek zarządu International Society for Telemedicine & eHealth. W dyskusji oprócz Prof. Piotra H. Skarżyńskiego udział wzięli: Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych, Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Maciej Miłkowski, zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojciech Szefke, prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed, Mateusz Tajstra, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii – Oddział Chorób Serca i Naczyń, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Krystian Wita, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca. Moderatorem rozmowy był Krzysztof Milewski, dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.

Podczas panelu prof. Piotr Skarżyński mówił o doświadczeniach na temat rozwoju modelu telemedycyny opartym na elementach telediagnostyki, leczenia i telerehabilitacji. Pierwszym elementem były badania przesiewowe realizowane w ostatnich latach m.in. w ramach wielu projektów samorządowych- przez KRUS, samorządy gminne lub powiatowe. W Polsce na chwilę obecną w zależności od grup wiekowych przebadanych zostało od pół miliona do 700 tys. osób. Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych pozwala na prowadzenie pilotażowych badań i wsparcie dla młodych lekarzy i naukowców także w odległych ośrodkach poza granicami Polski, staramy się pomagać np. w diagnostyce. Projekty naukowo – badawcze są realizowane w Afryce, w krajach takich jak Senegal, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Rwandzie oraz w krajach Azji Środkowej, gdzie tak naprawdę nie ma wielu specjalistów z naszej specjalności.

Profesor zwrócił uwagę, że z perspektywy pacjenta najważniejsza jest odpowiedź na pytanie jakie kroki należy podjąć dalej. Jeśli nasz pacjent dostaje pozytywny wynik badania przesiewowego, to wie gdzie ma się zgłosić i jaka jest dalsza procedura. Nie ma nic gorszego, jeśli powiemy mamie dziecka, że coś jest nie tak, ale nie wiadomo co dalej. Pacjent musi wiedzieć gdzie i po co ma trafić na leczenie.  Musi zostać zapewniony odbiór takiego pacjenta przez placówkę medyczną.

Obecnie mamy w Polsce już 20 ośrodków połączonych w sieć telemedyczną, która stale jest rozwijana. To jedyny tego typu system w tym obszarze medycyny. Pod opieką są pacjenci po wszczepieniu implantów słuchowych. Na kontrolę i sprawdzenie pracy procesora mogą zgłosić się do jednostek współpracujących w całym kraju. Są to punkty uniwersyteckie bądź prywatne. Staramy się budować zaufanie, pacjenci mają wybór, mogą zgłosić się do ośrodka bliżej swojego miejsca zamieszkania lub przyjechać do nas do Kajetan.

Kolejny ważny element, o którym wspomniał Pan Profesor to telerehabilitacja.  Jest to szczególnie ważne u najmłodszych pacjentów, gdzie na bieżąco możemy monitorować postępy. Specjalista, który nadzoruje proces, w przypadku kiedy widzi, że coś nie funkcjonuje poprawnie od razu może zareagować i skorygować działania. Monitorujemy prace jednostek i filii, które prowadzą badania diagnostyczne m.in. w Kirgistanie czy Tadżykistanie, a ich wyniki są analizowane i konsultowane online przez naszych specjalistów w Polsce.

Na pytanie o rozwiązania z zakresu laryngologii – czy są to powszechnie na świecie stosowane badania, czy Polska jest liderem w tej dziedzinie – Profesor wyjaśnił, że część przeprowadzanych badań to standardowe procedury, ale również testy opracowane lokalnie przez naszych specjalistów we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi. W przypadku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, kiedy dziecko dobrze słyszy, ale ma problem z integracją sensoryczną opracowaliśmy własne normy modyfikując tą terapię pod względem diagnostycznym i te elementy są nasze autorskie w skali światowej.

Relacja z III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych z sesji „Telemedycyna moda czy potrzeba”, w której uczestniczył prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński. Materiał został opublikowany na łamach Rynku Zdrowia.