2 kwietnia prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński poprowadził wieloośrodkowe spotkanie, którego celem było omówienie kluczowych kwestii związanych z wieloośrodkowym projektem naukowym “Intra- and post-operative measures of auditory function with use of the AIM system” realizowanym w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

W spotkaniu on-line wzięły udział ośrodki Military Medical Academy z Bułgarii, Institut of Fonoaudiology and Functional Surgery prof. dr. D. Hociotã z Rumunii, Charles University and University Hospital Motol z Czech, Scientific University Pecs ent Clinic z Węgier. Celem prowadzonego projektu jest ocena korzyści związanych z użyciem informacji zwrotnej o ECochG, podczas implantacji ślimakowej w porównaniu do standardowej techniki operacyjnej. Oczekiwanymi korzyściami wykorzystania tej nowatorskiej metody, są lepsze wskaźniki zachowania słuchu i jeszcze lepsze wyniki percepcji mowy po implantacji. Każdy z przedstawicieli ośrodków uczestniczących w tele-spotkaniu dzielił się informacją o etapie realizacji projektu oraz szczegółach podejmowanych działań.