Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński wziął udział w panelu „Wpływ nauki na innowacyjny rozwój gospodarczy kraju” podczas 25. kongresu Welconomy w Toruniu. Uczestnicy dyskutowali o szansach i ograniczeniach polskiej nauki (rozumianej głównie jako system nauczania akademickiego) w kontekście innowacyjności. Moderatorem rozmowy był dr Tomasz Marcysiak – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, a w dyskusji oprócz Prof. Piotra H. Skarżyńskiego udział wzięli: prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk, prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Kierownik Katedry Zarządzania Finansami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Marcin Kilanowski – Dyrektor AIP Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes KPOP Lewiatan oraz Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny UN Global Compact Poland.

Zróżnicowany profil prelegentów pozwolił na podejście do szeroko rozumianego pojęcia innowacyjności– od sposobów wsparcia finansowego dla technologicznych start-upów, przez akademickie R&D, do wykorzystania rozwiązań telemedycyny dla zwiększenia komfortu pacjentów.

Rozpoczynając dyskusję prof. dr hab. Leszek Dziawgo zwrócił uwagę na potrzebę uelastycznienia systemu edukacyjnego na wszystkich szczeblach, odejścia od tzw. papierologii i powielania schematów, otwarcia się na kreatywność. Podkreślił, że „tylko pasjonaci wygrają wyścig do innowacji”.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber zauważył, że rozwój polskiej innowacyjności to nie tylko kwestia szerokorozumianej sfery naukowej. Konieczna jest synergia: działań edukacyjnych, systemu prowadzenia badań i uwarunkowań prawnych (między innymi w kwestiach ochrona własności intelektualnej). Profesor zwrócił też uwagę na ograniczenia wynikające z polskiej kultury – „Polacy nie potrafią się cieszyć sukcesami, ani własnymi ani swoich kolegów. Dlatego sukcesy często pozostają niezauważone. Brakuje zrozumienia dla potrzeby promocji dobrych rozwiązań, zwłaszcza jeśli pochodzą one z tzw. sektora prywatnego.”

Prof. Piotr H. Skarżyński podkreślił, że rozwój współczesnej medycyny wymaga od liderów środowiska lekarskiego większego zaangażowania, nie jest on możliwy bez wychodzenia poza ramy swoich wąskich specjalizacji. –„Konieczne jest szersze spojrzenie, ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń, patrzenie z perspektywy międzynarodowej i interdyscyplinarnej. Skuteczny manager w podmiocie medycznym musi łączyć wiedzę medyczną z ekonomią i zarządzaniem. Tylko w ten sposób będziemy wstanie tworzyć dla naszej kadry środowisko pracy umożliwiające rozwój innowacyjności”. Jako przykład takiego interdyscyplinarnego działania wskazał Krajową Sieć Teleaudiologii,  której powstanie i efektywne działanie jest możliwe dzięki połączeniu wysiłków sprawnych managerów, inżynierów i lekarzy. –„Te doświadczenia pozwalają nam wychodzić poza granice Polski, a nawet Europy. Z powodzeniem wykorzystujemy rozwiązania telemedyczne zarówno prowadząc projekty badań przesiewowych w Afryce Zachodniej, jak i wspierając młodą kadrę naukową w Azji Środkowej.

Kamil Wyszkowski podzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi finansowania projektów naukowych w Europie zachodniej i USA. W jego opinii, w międzynarodowych projektach naukowych, reprezentacja polskich uczelni wciąż jest zbyt skromna w stosunku do możliwości.

Podsumowując rozmowę dr Tomasz Marcysiak zwrócił uwagę na  niedopasowanie polskich uczelni, zwłaszcza tych mniejszych, do potrzeb i wymagań – zarówno tych wynikających wprost z demografii, jak i tych związanych z dynamicznymi zmianami rynku pracy.