Pochodzący z różnych krajów studenci Global MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyli wizytę studyjną w Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod koniec marca 2023 r.

Podczas wykładu prof. Piotra H. Skarżyńskiego mieli okazję dowiedzieć się o rozwoju placówek wykraczającym poza granice Europy, jego międzynarodowych osiągnięciach, wkładzie w rozwój medycyny z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, autorskich urządzeniach wspomagających diagnostykę i terapię zaburzeń zmysłów czy też o pozycji polskiej otorynolaryngologii na świecie.

Poznali także możliwości jednego z pierwszych w Polsce i na świecie ośrodków telemedycyny w Kajetanach, w tym m.in. możliwość zdalnego dopasowania implantów słuchowych (telefittingu).

Dzięki wizycie studyjnej studenci Global MBA mogli poznać mechanizmy zarządzania i operowania w różnorodnych obszarach oraz zdobyć praktyczną wiedzę, która ułatwi im w przyszłości wybór ścieżki zawodowej.