Prof. Piotr H. Skarżyński jest opiekunem Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM.

W najnowszym numerze Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” polecamy wywiad z profesorem na temat działalności i sukcesów Koła Naukowego.  Wywiad na stronach 32-35. Zachęcamy do lektury: http://www.wum.edu.pl/…/www.w…/files/uczelnia/mdw-2-2020.pdf