Serdecznie witam na mojej oficjalnej stronie internetowej

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński, prof. nadzw. IFPS

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński

Edukację na Uniwersytecie Warszawskim rozpocząłem w 2001 roku. Zakończyłem studia magisterskie na kierunku zarządzanie (specjalizacje: prawo w zarządzaniu i zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym w 2012 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, a w 2015 roku tytuł doktora habilitowanego. W 2016 roku zdałem egzamin specjalizacyjny z dziedziny otorynolaryngologii, a w 2017 z otorynolaryngologii dziecięcej.

W 2008 roku objąłem funkcję dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i od tego momentu zająłem się rozwojem profilu firmy. Jestem także członkiem zarządu w Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.. Od 2009 roku zacząłem realizować staże i odbywałem praktykę na podstawie wolontariatu w szpitalach i ośrodkach medycznych. Obecnie jestem pracownikiem Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyrazem mojej aktywności naukowej jest kilkanaście projektów badawczych (realizowanych ze środków krajowych i międzynarodowych), opracowane wnioski patentowe oraz czynny udział w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych. Jestem członkiem Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology. Od stycznia 2016 roku pełnię również funkcję Członka Zarządu w International Society for Telemedicine and e-Health oraz Regional Representative of Europe w International Society of Audiology. Jestem także Sekretarzem Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (od 2017) oraz Vice-Prezydentem grupy Hearring (od 2017). Od 2018 roku jestem także Członkiem Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery oraz Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od czerwca 2018 jestem ponadto członkiem Rady Młodych Naukowców WUM.

Począwszy od 2005 roku biorę czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jestem autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych w specjalistycznych, krajowych i zagranicznych czasopismach. Mój aktualny dorobek naukowy wynosi łącznie:

  • Impact Factor 100,73;
  • Index Copernicus 24 573,94;
  • Punkty naukowe MNiSW 3690.

Pełnię również rolę instruktora podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach medycznych (krajowych i zagranicznych) z zakresu laryngologii, protetyki słuchu, audiologii, otorynolaryngologii, rynologii, otologii i otoneurologii.

Jestem recenzentem siedmiu prestiżowych czasopism o zasięgu zagranicznym oraz jednego krajowego. Pełnię także funkcję Zastępcy Sekretarza czasopisma „Nowa Audiofonologia” oraz Wicesekretarza w „Journal of Hearing Science”.

Ważnym efektem mojej działalności organizacyjnej jest opieka nad studenckim kołem naukowym, którego członkowie przedstawiali kilkadziesiąt prac na różnych konferencjach oraz uzyskali kilkanaście nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych konferencjach.

Ponadto, podejmuję działania zmierzające do opracowania nowych technologii medycznych, urządzeń wszczepialnych, metod diagnostycznych oraz leczenia, a także do polepszenia stanu medycyny i świadomości społeczeństwa w kraju i za granicą. Koordynuję i zarządzam krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją oraz zdalnym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Badania przeprowadzone w Biszkeku oraz Duszanbe były pierwszymi pilotażowymi badaniami słuchu w Kirgistanie i Tadżykistanie. Dodatkowo podejmuję działania zmierzające do zwiększenia wykrywalności wad słuchu w krajach afrykańskich, poprzez przeprowadzanie konsultacji lekarskich i badań przesiewowych słuchu: w marcu 2014 roku w Senegalu oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej i 2015 roku w Tanzanii i w Rwandzie. Rozpocząłem także negocjacje z naukowymi jednostkami badawczymi w Afryce na temat współpracy międzynarodowej w zakresie implantacji oraz rozwoju telemedycyny. Jestem również członkiem grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii.

Koordynuję także wieloaspektową procedurę zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych we współpracy z oddziałami w Kajetanach, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie oraz za granicą – w Odessie (Ukraina), Brześciu (Białoruś) i Biszkeku (Kirgistan).