Monthly Archives: Listopad 2018

//Listopad
20 11/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński Przedsiębiorcą Roku UW

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński został laureatem konkursu Przedsiębiorca Roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii Master of Business.

Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się 15 listopada podczas konferencji „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy” w Warszawie. Nagroda została przyznana dla przedsiębiorcy i firmy, która została założona przez Studenta lub Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnęła sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat. Kapituła doceniła wkład profesora Piotra Skarżyńskiego w rozwój Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Konkurs Przedsiębiorca Roku to inicjatywa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która ma promować przedsiębiorcze postawy, innowacyjne rozwiązania, działania na rzecz gospodarki oraz projekty prospołeczne. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwenci UW to nie tylko osoby znajdujące swoje miejsca na rynku pracy, czy też realizujące kariery naukowe. To także innowatorzy kształtujący rynek pracy i realizujący swoje twórcze pomysły.

Konkurs Przedsiębiorca Roku organizowany jest pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania. Organizatorami są dwie jednostki, których głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości: Wydział Zarządzania – Centrum Przedsiębiorczości oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

W tegorocznej już III edycji konkursu zgłoszenia można było przesyłać w 5 kategoriach: Master of Business, Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego, Start-up Roku Wydziału Zarządzania, Innowacja/Innowator Roku, Przedsiębiorca Społeczny.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, laureat konkursu, rocznie przeprowadza ponad 2000 zabiegów oraz 13 tysięcy konsultacji i badań. Dziennie od ponad 15 lat, wykonywanych jest kilkadziesiąt operacji poprawiających słuch. Placówka daje pracę ponad 400 pracownikom. Kompleksową opiekę pacjentów z problemami w zakresie słuchu i mowy realizowana jest obecnie w 12 placówkach w całej Polsce oraz 5 zagranicznych.

 CSIM wychodzi naprzeciw swoim pacjentom, zarówno z Polski, jak i z całego świata, starając się jak najbardziej ułatwić im podjęcie i kontynuację leczenia, m.in. poprzez zniwelowanie konieczności dojazdu do daleko oddalonej placówki (telediagnostyka, telekonsultacje, telefitting, telerehabilitacja itp). W dwunastu krajowych i zagranicznych placówkach świadczone są nowatorskie, wysokospecjalistyczne usługi, które nie są dostępne w innych ośrodkach, m.in. terapia zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. Zespół CSIM przeprowadza także badania kliniczne, bierze udział w akcjach społecznych i charytatywnych (np. bezpłatne badania słuchu), organizuje różnorodne wydarzenia dla dzieci (np. pikniki, bezpłatne spotkania z muzyką, zajęcia z sensoplastyki) i dorosłych (np. warsztaty edukacyjno-praktyczne dla rodziców).

17 11/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński w Zarządzie Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH), jednostki partnerskiej WHO

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński ponownie został wybrany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia w kadencji na trzy lata 2019-2021. Będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonalnych ISfTeH. Oficjalna inauguracja kadencji będzie miała miejsce podczas pierwszego spotkania nowo wybranego zarządu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 lutego 2019 r.  

Nowi członkowie Zarządu ISfTeH zostali wybrani w głosowaniu nadzorowanym przez Komitet ds. Zarządzania i Nominacji ISfTeH przez instytucjonalnych, krajowych oraz indywidualnych członków organizacji. O każde otwarte stanowisko mogło ubiegać się nie więcej niż dwóch kandydatów. Wraz z profesorem Piotrem Skarżyńskim o miejsce w Radzie Zarządu, jako przedstawiciel członków instytucjonalnych, ubiegał się prof. Krishnan Ganapathy – Prezydent Fundacji Apollo Telehealth Networking, jednego z największych podmiotów działających w branży medycznej w Indiach i pioniera w telemedycynie na świecie.

Pozostałe miejsca w Radzie Zarządu objęli: Andy Fischer ze Szwajcarskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia jako Przedstawiciel Krajowych Członków oraz Michele Griffith jako Przedstawiciel Członków Indywidualnych.

Wybór Prof. Piotra Skarżyńskiego do Zarządu największego Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia na świecie jest dowodem uznania za wieloletnią intensywną pracę na rzecz rozwoju i promocji telemedycyny w kraju i za granicą, za zaangażowanie w rozwój pierwszej Krajowej Sieci Teleaudiologii w Polsce oraz efekty działań prowadzonych międzynarodowych badań naukowych, badań przesiewowych słuchu i e-konsultacji w Afryce i Azji.

Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską Światowej Organizacji Zdrowia. Misją organizacji jest promocja i wsparcie działań z dziedziny telemedycyny i e-Zdrowia, ułatwienie dostępu oraz rozpowszechnianie międzynarodowego know-how, wiedzy i doświadczeń oraz zapewnienie kontaktu i wsparcia uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie. ISfTeH prowadzi otwarty dialog i współpracę z przemysłem i środowiskiem biznesowym w celu sprzyjania rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych i praktycznych produktów i usług z zakresu telemedycyny i e -Zdrowia, pomaga w odkrywaniu i wzmacnia już istniejące synergie między globalnymi partnerami. ISfTeH jest organizacją parasolową dla krajowych organizacji telemedycznych i e-Zdrowia, wspiera kraje rozwijające się, pomaga w uruchomieniu nowych krajowych organizacji, wspiera krajowe i międzynarodowe grupy robocze ds. norm i przepisów dotyczących telemedycyny i e-Zdrowia, buduje sieci partnerskie, aktywnie wspiera społeczności i organizacje pozarządowe i non-profit, których działalność jest ściśle związana z wizją i misją WHO.

Polskie organizacje będące członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia to Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Medincus.