Yearly Archives: 2018

/2018
20 11/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński Przedsiębiorcą Roku UW

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński został laureatem konkursu Przedsiębiorca Roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii Master of Business.

Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się 15 listopada podczas konferencji „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy” w Warszawie. Nagroda została przyznana dla przedsiębiorcy i firmy, która została założona przez Studenta lub Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnęła sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat. Kapituła doceniła wkład profesora Piotra Skarżyńskiego w rozwój Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Konkurs Przedsiębiorca Roku to inicjatywa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która ma promować przedsiębiorcze postawy, innowacyjne rozwiązania, działania na rzecz gospodarki oraz projekty prospołeczne. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwenci UW to nie tylko osoby znajdujące swoje miejsca na rynku pracy, czy też realizujące kariery naukowe. To także innowatorzy kształtujący rynek pracy i realizujący swoje twórcze pomysły.

Konkurs Przedsiębiorca Roku organizowany jest pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania. Organizatorami są dwie jednostki, których głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości: Wydział Zarządzania – Centrum Przedsiębiorczości oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

W tegorocznej już III edycji konkursu zgłoszenia można było przesyłać w 5 kategoriach: Master of Business, Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego, Start-up Roku Wydziału Zarządzania, Innowacja/Innowator Roku, Przedsiębiorca Społeczny.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, laureat konkursu, rocznie przeprowadza ponad 2000 zabiegów oraz 13 tysięcy konsultacji i badań. Dziennie od ponad 15 lat, wykonywanych jest kilkadziesiąt operacji poprawiających słuch. Placówka daje pracę ponad 400 pracownikom. Kompleksową opiekę pacjentów z problemami w zakresie słuchu i mowy realizowana jest obecnie w 12 placówkach w całej Polsce oraz 5 zagranicznych.

 CSIM wychodzi naprzeciw swoim pacjentom, zarówno z Polski, jak i z całego świata, starając się jak najbardziej ułatwić im podjęcie i kontynuację leczenia, m.in. poprzez zniwelowanie konieczności dojazdu do daleko oddalonej placówki (telediagnostyka, telekonsultacje, telefitting, telerehabilitacja itp). W dwunastu krajowych i zagranicznych placówkach świadczone są nowatorskie, wysokospecjalistyczne usługi, które nie są dostępne w innych ośrodkach, m.in. terapia zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. Zespół CSIM przeprowadza także badania kliniczne, bierze udział w akcjach społecznych i charytatywnych (np. bezpłatne badania słuchu), organizuje różnorodne wydarzenia dla dzieci (np. pikniki, bezpłatne spotkania z muzyką, zajęcia z sensoplastyki) i dorosłych (np. warsztaty edukacyjno-praktyczne dla rodziców).

17 11/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński w Zarządzie Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH), jednostki partnerskiej WHO

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński ponownie został wybrany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia w kadencji na trzy lata 2019-2021. Będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonalnych ISfTeH. Oficjalna inauguracja kadencji będzie miała miejsce podczas pierwszego spotkania nowo wybranego zarządu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 lutego 2019 r.  

Nowi członkowie Zarządu ISfTeH zostali wybrani w głosowaniu nadzorowanym przez Komitet ds. Zarządzania i Nominacji ISfTeH przez instytucjonalnych, krajowych oraz indywidualnych członków organizacji. O każde otwarte stanowisko mogło ubiegać się nie więcej niż dwóch kandydatów. Wraz z profesorem Piotrem Skarżyńskim o miejsce w Radzie Zarządu, jako przedstawiciel członków instytucjonalnych, ubiegał się prof. Krishnan Ganapathy – Prezydent Fundacji Apollo Telehealth Networking, jednego z największych podmiotów działających w branży medycznej w Indiach i pioniera w telemedycynie na świecie.

Pozostałe miejsca w Radzie Zarządu objęli: Andy Fischer ze Szwajcarskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia jako Przedstawiciel Krajowych Członków oraz Michele Griffith jako Przedstawiciel Członków Indywidualnych.

Wybór Prof. Piotra Skarżyńskiego do Zarządu największego Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia na świecie jest dowodem uznania za wieloletnią intensywną pracę na rzecz rozwoju i promocji telemedycyny w kraju i za granicą, za zaangażowanie w rozwój pierwszej Krajowej Sieci Teleaudiologii w Polsce oraz efekty działań prowadzonych międzynarodowych badań naukowych, badań przesiewowych słuchu i e-konsultacji w Afryce i Azji.

Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską Światowej Organizacji Zdrowia. Misją organizacji jest promocja i wsparcie działań z dziedziny telemedycyny i e-Zdrowia, ułatwienie dostępu oraz rozpowszechnianie międzynarodowego know-how, wiedzy i doświadczeń oraz zapewnienie kontaktu i wsparcia uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie. ISfTeH prowadzi otwarty dialog i współpracę z przemysłem i środowiskiem biznesowym w celu sprzyjania rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych i praktycznych produktów i usług z zakresu telemedycyny i e -Zdrowia, pomaga w odkrywaniu i wzmacnia już istniejące synergie między globalnymi partnerami. ISfTeH jest organizacją parasolową dla krajowych organizacji telemedycznych i e-Zdrowia, wspiera kraje rozwijające się, pomaga w uruchomieniu nowych krajowych organizacji, wspiera krajowe i międzynarodowe grupy robocze ds. norm i przepisów dotyczących telemedycyny i e-Zdrowia, buduje sieci partnerskie, aktywnie wspiera społeczności i organizacje pozarządowe i non-profit, których działalność jest ściśle związana z wizją i misją WHO.

Polskie organizacje będące członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia to Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

31 10/2018

WPROST: Prof. Piotr H. Skarżyński o smogu akustycznym, czyli wszechobecnym hałasie

Najbardziej wrażliwe na działanie hałasu są dzieci i to nawet przed urodzeniem. Narząd słuchu zaczyna funkcjonować od 21.tygodnia ciąży i dziecko już w łonie matki wykazuje niepokój związany z nadmiernym hałasem.

Zapraszamy do lektury całego wywiadu, który pojawił się w najnowszym numerze WPROST.

20 10/2018

Rzeczpospolita: rozmowa o telemedycynie z Profesorem Piotrem Skarżyńskim

“- E-zdrowie to różne technologie teleinformacyjne i teleinformatyczne, które są wykorzystywane w medycynie i w praktyce mają nam pozwolić nam na łatwiejszy dostęp do pacjenta i pacjentom na łatwiejszy dostęp do medycyny tak, by leczenie było łatwiejsze i tańsze oraz lepiej dostosowane do obecnych czasów – mówił w środowym programie #RZECZoPRAWIE prof. Piotr Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach”.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo – rozmowy z Prof. Piotrem Skarżyńskim o telemedycynie.

Krótkie podsumowanie rozmowy znajduje się pod linkiem.

Źródło fotografii: rp.pl

28 09/2018

Prof. Piotr H. Skarżyński z nagrodą Superlider

Prof. nadzw. dr hab n. med. Piotr H. Skarżyński odebrał nagrodę Superlidera w kategorii „zdrowie” w konkursie organizowanym przez redakcję „Echo Dnia”. Kapituła doceniła wkład Prof. P. H. Skarżyńskiego w krzewienie postaw prozdrowotnych oraz poprawę wykrywania schorzeń słuchu i mowy, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców regionu.

Lider Regionu to nagroda honorująca twórców sukcesów gospodarczych w różnych dziedzinach i obszarach działalności rynkowej. W tym roku nagrody zostały przyznane już po raz dwunasty. Kapituła konkursu wyróżnia osoby, firmy i samorządy, które osiągnęły wysokie, ponadprzeciętne wyniki, w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku. Wśród laureatów znajdują się znane, duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze podmioty gospodarcze, wyróżniające się na lokalnym rynku. „Superlider” to najwyższe możliwe wyróżnienie przyznawane w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju regionu i poprawy standardu życia jego mieszkańców. Uroczysta Gala Finałowa, podczas której ogłoszono zwycięzców 12 edycji nagród gospodarczych odbyła się 21 września w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.

Odbierając nagrodę prof. Piotr H. Skarżyński podkreślił wagę powszechnego udziału w programach profilaktycznych i badaniach przesiewowych, dzięki którym możliwe jest nie tylko wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych, ale też zbieranie danych w skali populacyjnej tak potrzebnych do planowania polityki zdrowotnej nie tylko regionu ale i całego kraju. Podziękował też całemu zespołowi zaangażowanemu w program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego za zaangażowanie i wysiłek włożony w umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki
i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zaburzeń słuchu.

Honorowymi członkami kapituły konkursu byli: wicemarszałek Senatu Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk i wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Wśród patronów honorowych Nagrody byli: Wojciech Skurkiewicz – Wiceminister Obrony Narodowej, Prezydent miasta Radom – Radosław Witkowski oraz posłowie na Sejm RP – Anna Maria Białkowska, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak i Leszek Ruszczyk.

Więcej na portalu Echodnia.eu.

23 09/2018

Specjalistyczne usługi w zakresie otorynolaryngologii w Afryce

Polska medycyna podbija Afrykę. Od wielu lat jesteśmy obecni w Azji Środkowej, na Ukrainie, Białorusi, gdzie świadczymy najwyższej jakości usługi związane z leczeniem niedosłuchu. W tej chwili tworzymy coś nowego dla Afryki. Staramy się, by były to usługi świadczone przez lokalnych specjalistów z naszym wsparciem – mów prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr. zarz. Piotr H. Skarżyński i zapowiada kolejne inwestycje – Prowadzimy rozmowy w Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Rwandzie.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu pod linkiem.

10 09/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński o przyszłości telemedycyny

Konsultacje medyczne online stają się coraz popularniejsze. W trendzie
odnaleźli się również polscy lekarze, którzy w sierpniu przeprowadzili
pierwszy telefitting, czyli zdalne dopasowanie procesora mowy. Polscy
lekarze poprzez internet przeprowadzili konsultacje z 7-letnim chłopcem z
Senegalu.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu dla Business Insider pod linkiem.

 

31 08/2018

Pierwszy telefitting Europy z Afryką – Polska liderem telemedycyny w dziedzinie otolaryngologii

26 sierpnia w Dakarze w Senegalu odbył się pierwszy telefitting, czyli zdalne dopasowanie procesora mowy przez specjalistów z Polski z Centrum Słuchu i Mowy Medincus oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pacjent biorący udział w telekonsultacjach to 7-letni chłopiec z Senegalu z wrodzonym niedosłuchem, który w 2016 roku był operowany w klinice w Kajetanach. System telefittingu to unikalne w skali światowej rozwiązanie zdalnego dopasowania implantów ślimakowych zapewniające większą dostępność leczenia pacjentom z wadami słuchu i możliwość zdalnego ich sterowania oraz rehabilitacji.

W pierwszym połączeniu Polski z Afryką za pomocą systemu telefittingu uczestniczył interdyscyplinarny zespół lekarzy i inżynierów. W Dakarze konsultację prowadził Aissa Diaga Ngom specjalista audiolog z Senegalu pod opieką polskich specjalistów, prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego oraz dr n. o zdr. Łukasza Bruskiego, natomiast w Polsce sesję nadzorował zespół specjalistów z Centrum Słuchu i Mowy Medincus w KajetanachŚwiatowego Centrum Słuchu.

Podczas wizyty polskiej delegacji w Senegalu odbyły się także spotkania z lokalnymi specjalistami mające na celu włączenie ośrodka w Dakarze do pierwszej na świecie Sieci Teleaudiologii.  Krajowa Sieć Teleaudiologii  to system, który obejmuje m.in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę w Europie, Azji i Afryce, powstał w 2009 roku w IFPS, obecnie złożony jest z 24 stanowisk telemedycznych. Rozwój kontaktów z Senegalem był możliwy dzięki ponownemu otwarciu a

mbasady RP w Dakarze oraz oddziału Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Telefitting pozwala pacjentom na odbywanie rehabilitacji słuchu na odległość. Chorzy nie muszą już co kilka miesięcy zgłaszać się na wizyty do szpitala. Wystarczy, że dojadą do jednego z bliżej położonych swojego miejsca zamieszkania ośrodków zintegrowanych za pomocą systemu telekonferencji z kliniką w Kajetanach. Rocznie z udogodnień rozwiązań telemedycznych korzysta kilka tysięcy pacjentów. Dzięki systemowi telefittingu wizyta w zasadzie nie różni się od tej odbywanej osobiście, tyle tylko, że pacjent i lekarz widzą siebie na ekranie monitora.  Wykorzystanie najlepszych, przez lata sprawdzanych zdalnych metod dopasowania i rehabilitacji daje wymierne korzyści materialne – oszczędność czasu i pieniędzy pacjentów, a także lepsze wykorzystanie czasu kadry medycznej.

Specjaliści z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Medincus przy pomocy przeszkolonej kadry z lokalnego ośrodka, mogą przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, pomiary i konsultacje medyczne, a inżynier kliniczny, przebywając w swoim gabinecie w Kajetanach, może przejąć kontrolę nad zdalnym komputerem i przeprogramować procesor mowy pacjenta na podstawie wyników pomiarów. Internet pozwala specjalistom z Centrum na zorganizowanie telekonferencji umożliwiającej kontakt słuchowy i wzrokowy z pacjentem oraz personelem pomocniczym, a oprogramowanie zdalnego pulpitu pozwala na przejęcie kontroli nad odległym komputerem umożliwiając przeprowadzenie pomiarów i dopasowania.

Telefitting jest bezpieczny, niezawodny i dobrze przyjmowany zarówno przez pacjentów, jak i przez specjalistów. Parametry stymulacji elektrycznej uzyskiwane podczas telefittingu nie różnią się od wartości, jakie uzyskuje się podczas tradycyjnego dopasowania w osobistym kontakcie z pacjentem. Wszystko to sprawia, że dzięki temu systemowi lekarz dostaje nowe, niezwykle wydajne narzędzie kontrolujące to, co zostało zrobione dla leczenia i dalszej rehabilitacji pacjenta.

Prowadzenie rehabilitacji z wykorzystaniem systemu telefittingu to kolejny wdrożony właśnie model współpracy Polski z Afryką. Staramy się upowszechnić na rynkach afrykańskich system telekonsultacji, który już uruchomiliśmy wspólnie z Ukrainą i z Kirgistanem. Umożliwia on wykonywanie określonych czynności medycznych, sprawdzenie sprzętu i prowadzenie rehabilitacji za pośrednictwem łączy internetowych, czyli zdalnie. Staramy się utworzyć również wspólne jednostki patronackie i filialne  z miejscowymi specjalistami, którzy będą się z nami łączyć za pośrednictwem telemedycznych sesji  w celu przeprowadzenia wspólnej diagnostyki pacjentów – mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, członek zarządu w Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

28 08/2018

“Słyszeć i słuchać ze zrozumieniem”, prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński o problemach dzieci z zaburzeniami słuchu w wywiadzie dla WPROST

Początek roku szkolnego zwykle pokazuje jak wiele dzieci ma problem z adaptacją do nowych warunków. Brak koncentracji, trudności z komunikacją to tylko niektóre z nich.

Zapraszamy do lektury!