Yearly Archives: 2018

/2018
13 02/2018

Pierwszy Polak w komitecie American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery

Prof. nadzw. dr. hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński został przyjęty do grona członków prestiżowego komitetu Hearing Committee, działającego w ramach amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Spośród aplikujących do Komitetu wybierane są jedynie osoby z najwyższym, wyróżniającym się dorobkiem naukowym i osiągnięciami w dziedzinie otolaryngologii. Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński jest jedynym przedstawicielem Polski w tym Komitecie oraz najmłodszym członkiem z zagranicy.

Hearing Committee of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, w którego skład wchodzi tylko 24 członków z różnych krajów, zajmuje się gromadzeniem i propagowaniem doniesień naukowych oraz szczególnie istotnych informacji z zakresu otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi. Działalność ta prowadzona jest poprzez wykłady i wystąpienia, programy naukowo-badawcze oraz publikowanie różnorodnych materiałów. Ponadto, członkowie Hearing Committee podejmują różnorodne aktywności w zakresie badań, edukacji, w tym szkolenia specjalistów, kształtując i wyznaczając nowe tendencje i wzorce. Komitet pełni również funkcję doradczą, wspierając organizacje naukowe oraz przekazuje informacje i udziela odpowiedzi na zapytania z całego świata, które dotyczą kwestii otolaryngologicznych.

18 01/2018

“Polscy otolaryngolodzy rozwijają medycynę w Afryce” – artykuł w serwisie internetowym polsatimes.pl

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński udzielił wywiadu dla serwisu internetowego polskatimes.pl.

Bezpośredni odnośnik do całego artykułu online znajdziecie Państwo klikając w poniższy link:

http://www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/a/polscy-otolaryngolodzy-rozwijaja-medycyne-w-afryce,12860686/

8 01/2018

“Potrzebne jest systemowe wsparcie polskiej innowacyjności” – wywiad dla serwisu internetowego PORTALE MEDYCZNE

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński udzielił wywiadu dla serwisu internetowego PORTALE MEDYCZNE.

Jest to platforma, na której można znaleźć bieżące informacje dotyczące organizacji opieki zdrowotnej w Polsce, analizy i porady ekspertów z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego, informacje rynkowe, aktualne wytyczne i rekomendacje towarzystw naukowych, ciekawe wywiady z liderami polskiej medycyny oraz wiele innych.

Bezpośredni odnośnik do całego artykułu znajdziecie Państwo klikając w poniższy link:

http://portalemedyczne.pl/index.php/potrzebne-systemowe-wsparcie-polskiej-innowacyjnosci/