Prof. nadzw. dr hab n. med. Piotr H. Skarżyński odebrał nagrodę Superlidera w kategorii „zdrowie” w konkursie organizowanym przez redakcję „Echo Dnia”. Kapituła doceniła wkład Prof. P. H. Skarżyńskiego w krzewienie postaw prozdrowotnych oraz poprawę wykrywania schorzeń słuchu i mowy, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców regionu.

Lider Regionu to nagroda honorująca twórców sukcesów gospodarczych w różnych dziedzinach i obszarach działalności rynkowej. W tym roku nagrody zostały przyznane już po raz dwunasty. Kapituła konkursu wyróżnia osoby, firmy i samorządy, które osiągnęły wysokie, ponadprzeciętne wyniki, w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku. Wśród laureatów znajdują się znane, duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze podmioty gospodarcze, wyróżniające się na lokalnym rynku. „Superlider” to najwyższe możliwe wyróżnienie przyznawane w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju regionu i poprawy standardu życia jego mieszkańców. Uroczysta Gala Finałowa, podczas której ogłoszono zwycięzców 12 edycji nagród gospodarczych odbyła się 21 września w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.

Odbierając nagrodę prof. Piotr H. Skarżyński podkreślił wagę powszechnego udziału w programach profilaktycznych i badaniach przesiewowych, dzięki którym możliwe jest nie tylko wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych, ale też zbieranie danych w skali populacyjnej tak potrzebnych do planowania polityki zdrowotnej nie tylko regionu ale i całego kraju. Podziękował też całemu zespołowi zaangażowanemu w program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego za zaangażowanie i wysiłek włożony w umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki
i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zaburzeń słuchu.

Honorowymi członkami kapituły konkursu byli: wicemarszałek Senatu Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk i wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Wśród patronów honorowych Nagrody byli: Wojciech Skurkiewicz – Wiceminister Obrony Narodowej, Prezydent miasta Radom – Radosław Witkowski oraz posłowie na Sejm RP – Anna Maria Białkowska, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak i Leszek Ruszczyk.

Więcej na portalu Echodnia.eu.