W dniach 25-28 maja 2017 r. w Lizbonie, w Portugalii odbył się 13. Europejski Kongres Implantów Ślimakowych u Dzieci (13th European Symposium Pediatric Cochlear Implant – ESPCI 2017). W tegorocznym spotkaniu wziął czynny udział dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński.

Wkład naukowy i zaangażowanie dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra Henryka Skarżyńskiego opisuje ilość aktywności podjętych podczas trwania Sympozjum, która wyglądała następująco:

  • przewodniczenie 2 sesjom naukowym (Clinical Issues, Instructional Courses),
  • członkostwo w 2 panelach dyskusyjnych okrągłych stołów („Electrode design and drug delivery” i „Cochlear implantation in special cases” oraz pełnienie funkcji moderatora panelu dyskusyjnego w okrągłym stole: „Complications and failures”.
  • 6 plakatów, z czego 2 z nich z tytułem „Best selected”.

Kongresy ESPCI mają już 21-letnią historię. Pierwszy kongres odbył się w Nottingham w Wielkiej Brytanii w 1992 roku. Organizacja Kongresu z serii ESPCI jest ogromnym wyróżnieniem i dowodem uznania wobec  osiągnięć dla wybranego w drodze głosowania ośrodka naukowego. W 2009 roku Kongres odbył się po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, w Warszawie.

This slideshow requires JavaScript.