Warsaw International Medical Congress (WIMC) jest międzynarodową konferencją skierowaną do studentów, doktorantów oraz doktorów, organizowaną co roku przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tegoroczna 13. już edycja zgromadziła uczestników z 23 krajów świata: Polski, Serbii, Węgier, Rosji, Ukrainy, Nepalu, Litwy, Łotwy, Algierii, Egiptu, Czech, Niemiec, Gruzji, Bangladeszu, Taiwanu, Szkocji, Iranu, Anglii, Indonezji, Włoch, Kazachstanu, Bułgarii oraz Rumunii, którzy wygłosili łącznie ponad 370 prac. W czasie trzech dni konferencji odbyło się prawie 30 sesji.

Członkowie Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pod opieką dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego, jak co roku stanowili najliczniejszą grupę prelegentów w sesji laryngologicznej, dzieląc się swoim doświadczeniem badawczym zdobywanym w ramach licznych, interdyscyplinarnych projektów naukowych prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.

Anna Suska przedstawiła wyniki prac dotyczących częstości występowania tzw. zjawiska gusher w czasie implantacji ślimakowej u dzieci. Karolina Penar zaprezentowała pierwsze na świecie prospektywne badanie przedoperacyjnych szumów usznych, u pacjentów posiadających implant na przewodnictwo kostne typu Bonebridge. Temat szumów usznych został poruszony również przez Wojciecha Pinkasa, który przedstawił wyniki badań prowadzonych w grupie użytkowników implantów pniowych znajdujących się pod opieką IFPS, wskazując na znaczną redukcję szumów usznych w wyniku rehabilitacji słuchowej za pomocą urządzenia. Podobne wnioski ukazał w swojej pracy Konrad Bukato, analizując przypadki pacjentów z implantem ucha środkowego typu CODACS. Karolina Bieńkowska przybliżyła uczestnikom zagadnienie zaburzeń węchu u pacjentów z polipami nosa, oraz ich związku zobniżoną jakością życia. Kamila Renke przedstawiła wyniki badań przesiewowych słuchu u 6 i 7 latków w województwie małopolskim, będące częścią ogólnopolskiej akcji mającej na celu wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Zaangażowanie studentów Międzyośrodkowego Studenckiego Koła przy IFPS i WUM zostało docenione przez Jury, w którym zasiedli przedstawiciele Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. W trakcie prestiżowej sesji plenarnej, pierwszą nagrodę za pracę o badaniach przesiewowych odebrała Kamila Renke. Druga nagroda przewidziana w tej sesji powędrowała do Wojciecha Pinkasa, który przedstawił pracę o szumach usznych u pacjentów z implantami pniowymi.

Nowością wprowadzoną w trakcie 13 edycji WIMC było przeprowadzenie debaty naukowej, poruszającej wpływ lekarzy na jakość powietrza w Polsce. Osoby zainteresowane praktycznym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej mogły wziąć udział w licznych warsztatach prowadzonych przez członków oraz opiekunów kół naukowych działających przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyboru spośród 43 warsztatów prowadzonych w trakcie dwóch dni konferencji.

This slideshow requires JavaScript.