Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński wyróżniony nagrodą „Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie” w kategorii – Innowator.