Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. zostało wyróżnione tytułem „Pracodawca Jutra” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Certyfikat Pracodawca Jutra dla Centrum Słuchu i Mowy

Certyfikat dobra praktyka konkursu „Pracodawca Jutra 2016” dla Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy podejmują różne działania mające na celu szkolenie oraz przygotowanie do zawodu młode osoby. Są to bardzo ważne działania, podczas których istnieje możliwość wyłonienia szczególnej grupy osób, która potencjalnie może wpisywać się w politykę kadrową firmy. Jest to doskonały moment na pozyskiwanie talentów i osób kreatywnych w danej dziedzinie, przystosowanie ich do pracy, a co za tym idzie omijanie inwestowania w procesy rekrutacyjne. Ważniejsze jest inwestowanie w kapitał ludzki a w szczególności sektor osób młodych.

Do tej pory, w poprzednich trzech edycjach tytuł „Pracodawca Jutra” otrzymało 26 przedsiębiorców, zarówno dużych, jak i małych i średnich, a 5 firm zostało w konkursie wyróżnionych.

6 grudnia 2016 r. podczas uroczystej gali finałowej kolejne pięć firm otrzymało tytuł „Pracodawcy Jutra”, a cztery zostały wyróżnione jako dobra praktyka. Nagrody zwycięzcom
w tegorocznej edycji wręczali: prezes PARP Patrycja Klarecka, zastępca prezesa Nina Dobrzyńska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży. Wyróżnienie dla Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. odebrał Dyrektor ds. naukowych, członek zarządu – dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński. Galę poprowadził dziennikarz Wojciech Szeląg.

Tytuł „Pracodawca Jutra” 2016 otrzymały firmy: Rafako S.A., Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.; Comarch S.A.; Euvic Sp. z o.o. oraz Biuro Rachunkowe Biurex Sp. z o.o.
Wyróżnienia zostały przyznane następującym firmom: Sitech Sp. z o.o., Man Bus Sp. z o.o., Multiserwis Sp. z o.o. oraz Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.