Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii okienka okrągłego – WAW Window Approach Workshop w Kajetanach, z powodzeniem są realizowane już od 2007 roku. W dniach 29-30 maja 2017 roku odbyła się już 29. edycja tego wydarzenia.

W programie naukowym znalazły się wykłady prezentowane przez zaproszonych prelegentów, a także szkolenia praktyczne w formie operacji pokazowych.

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński asystował podczas operacji pokazowych na żywo oraz wygłosił kilka prezentacji podczas tego wydarzenia. Tematyka jego przemówień dotyczyła m.in. technik chirurgicznych prowadzących do zachowania resztek słuchowych (Surgical Technique – Structure and Hearing Preservation), zastosowania sterydów w przypadkach częściowej głuchoty (Use of Steroids in PDT Cases), wyboru odpowiedniego rodzaju elektrod na podstawie oceny audiologicznej oraz radiologicznej (Electrode Selection based on Audiological and Radiological findings).

This slideshow requires JavaScript.