Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński – członek zarządu CSiM Medincus, odebrał nagrodę „Lider Regionu” w imieniu Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy.