Med-e-Tel – The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum, 05-07.04.2017 r., Luksemburg.

Logo Medetel 2017

Jest to konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i E-Zdrowia (International Society for Telemedicine & eHealth – IsfTeH). W tym roku była to jubileuszowa,  bo 15 – ta edycja tego wydarzenia. Med-e-tel jest bowiem organizowany od 2002 r. Stowarzyszenie ISfTeH działa w celu ułatwienia międzynarodowego rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń w dziedzinie telemedycyny i E-zdrowia, zapewnienia dostępu do opinii eksperckich w tej dziedzinie, na całym świecie. Od 2016 roku dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński jest Członkiem Zarządu tego stowarzyszenia.
W obrębie stowarzyszenia działają liczne grupy robocze z poszczególnych dziedzin medycyny.  Med-e-Tel jest jednym z instrumentów, które pomagają ISfTeH w realizacji tych wszystkich misji.  Każda z grup roboczych może podkreślić swoje dokonania podczas specjalnych sesji koncentrujących się na konkretnych obszarach zainteresowań.

Program konferencji Med-e-Tel 2017 obejmował w dużej mierze prezentacje praktycznych zagadnień oraz codziennych doświadczeń telemedycznych wśród lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, specjalistów z branży IT oraz samych użytkowników czyli pacjentów.

6 kwietnia odbyła się sesja poświęcona zagadnieniom teleaudiologicznym. Najliczniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie zaprezentował zespół ze Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów. Moderatorem sesji był przewodniczący teleaudiologicznej grupy roboczej – dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński, który jednocześnie wprowadził słuchaczy w tematykę teleaudiologii, opowiadając o nowych wyzwaniach i rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem od lat w Polskiej audiologii.