Od 28 maja do 1 czerwca 2019 r. Polska była światową stolicą otolaryngologii. W Warszawie i w Kajetanach odbyło się 32. Spotkanie Stowarzyszenia Politzera i 2. Światowy Kongres Otologii (32nd Politzer Society Meeting with 2nd World Congress of Otology).

Przez 5 dni specjaliści z całego świata wymieniali się wiedzą, doświadczeniem i wynikami przeprowadzonych badań naukowych. Tematy, które cieszyły się największym zainteresowaniem gości to: szumy uszne, implanty ślimakowe, chirurgia robotyczna ucha środkowego, genetyczne i wrodzone wady słuchu, telemedycyna, a także doświadczenia w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z różnych części świata.

Prof. Piotr H. Skarżyński, sekretarz naukowy konferencji, brał w niej czynny udział prowadząc panele i dyskusje.

– Prezentowane wykłady to najwyższy poziom wiedzy z dziedziny otolaryngologii. Unikalny wkład merytoryczny i wiedza praktyczna przekazywana na takim spotkaniu pozwalają na rozwój tej dziedziny medycyny i ciągłe ulepszanie procedur leczenia pacjentów. Dzięki międzynarodowej wymianie wiedzy i informacji polska medycyna szybciej się rozwija. Światowy Kongres Otologii w Polsce to wyjątkowe wydarzenie – podsumowuje spotkanie prof. Skarżyński.

W kongresie udział wzięli specjaliści laryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, inżynierowie kliniczni z 64 krajów, łącznie około 1000 osób. Panele prowadzili eksperci m.in. z American Otological Society, American Neurotology Society, Columbia University, Washington University, Cambridge University.

Organizatorami spotkania byli: Światowe Centrum SłuchuInstytut Narządów Zmysłów. Światowy Kongres Otologii odbył się pod auspicjami IFOS (International Federation of ORL Societies). Jest to organizacja reprezentującą ponad 50 000 otolaryngologów ze 120 krajów członkowskich.

Następne spotkanie stowarzyszenia Politzera odbędzie się w Sao Paulo w Brazylii.

Towarzystwo Politzera to jedno z  najstarszych i najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych, którego nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego pioniera otochirurgii i otologii – Adama Politzera.