O prawnych, finansowych i społecznych barierach, które blokują upowszechnienie narzędzi telemedycznych rozmawiali uczestnicy panelu pt.: „Telewizyty i przychodnie  wirtualne – czego nam jeszcze brakuje do rozwoju telemedycyny w Polsce”.

Debata była częścią II konferencji naukowej pt. „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”, która odbyła się 21 maja br., w Warszawie. Oprócz prof. Piotra H. Skarżyńskiego reprezentującego International Society for Telemedicine and eHealth, w rozmowie udział wzięli: prof. Irena Lipowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW oraz dr Michał Florczak, kierownik medyczny Centrum Medycznego Enel Med.

Uczestnicy dyskusji omówili sytuację ekonomiczną i prawną telemedycyny w Polsce wskazując na, niestety wciąż dość liczne, bariery w upowszechnianiu tego typu rozwiązań. Prof. Piotr H. Skarżyński skupił się na prezentowaniu dobrych praktyk telemedycznych, które z powodzeniem funkcjonują w innych krajach. Przybliżył model współpracy Polskich placówek medycznych z podmiotami na Ukrainie i w Kirgistanie, i podzielił się doświadczeniami z krajów afrykańskich.

– Placówki medyczne w tych krajach korzystają na współpracy telemedycznej ze specjalistami z Europy również w wymiarze transferu wiedzy. Szukają takich partnerów, którzy oprócz konkretnych rozwiązań dla pacjentów będą mogli zaoferować know-how medyczny. Możliwość prowadzenia regularnych telekonsultacji ze specjalistami np. z Polski wpływa na podnoszenie wiedzy i umiejętności lokalnych lekarzy. Widzimy, że z czasem coraz rzadziej potrzebują oni naszego bezpośrednio wsparcia, gdyż w wielu przypadkach są już w stanie samodzielnie przeprowadzić diagnostykę i wdrożyć właściwe postępowanie medyczne – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński.

W trakcie dyskusji poruszono też temat kosztów, jakie ponosi system ochrony zdrowia w związku z niestosowaniem tańszych i skuteczniejszych rozwiązań telemedycznych oraz problem braku usankcjonowania prawnego kwestii podziału odpowiedzialności. Wspomniano też o wciąż istniejącej barierze psychologicznej zniechęcającej pacjentów do korzystania z innowacji medycznych.

Z perspektywy WHO obserwujemy, zaimplementowane w wielu krajach, różne rozwiązania systemowe, motywujące pacjentów do korzystania z rozwiązań telemedycznych. Dobrym przykładem może być rozwiązanie wdrożone w Szwajcarii, gdzie użytkownicy urządzeń telemedycznych monitorujących w czasie rzeczywistym ich stan zdrowia, korzystają ze zniżek na ubezpieczenie zdrowotne – dodał prof. Skarżyński.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Patronami konferencji byli Prawo.pl i Wolters Kluwer. Relację z debaty „Telewizyty i przychodnie  wirtualne – czego nam jeszcze brakuje do rozwoju telemedycyny w Polsce” można przeczytać również na stronie: https://www.prawo.pl/zdrowie/centra-telemedyczne-powinny-powstac-w-szpitalach-powiatowych,418728.html