W dniach 31.03-1.04. 2017 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyło się trzecie na świecie i pierwsze w Polsce International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE Symposium.

Jest to cykliczne spotkanie największych w świecie specjalistów w dziedzinie otochirurgii, audiologii i inżynierii biomedycznej zajmujących się w szczególności implantami słuchowymi. We wszystkich sesjach łącznie wzięło udział ponad 200 czołowych specjalistów z tych dziedzin z całego świata. Była to największa międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń i wiedzy na temat możliwości implantacji z wykorzystaniem technologii implantów słuchowych typu Vibrant Soundbridge i Bonebridge, stosowanych technik chirurgicznych, zastosowań, aspektów audiologicznych, a także ograniczeń do implementacji poszczególnych urządzeń.

W ramach okrągłego stołu dotyczącego implantacji systemu Bonebridge czynny udział wziął dr hab. Piotr H. Skarżyński prezentując doświadczenia zebrane podczas licznych implantacji tego systemu. Żywo dyskutowano na temat umieszczenia implantu na oponach mózgowych, czego w Kajetanach się nie wykonuje.

Podczas ponad 30 wykładów prezentowanych podczas sympozjum omówione zostały m.in. wyniki dotychczasowych badań naukowych i klinicznych oraz konkretne problemy operacyjne i doniesienia chirurgiczne. W trakcie dyskusji omawiane były doświadczenia własne specjalistów z całego świata.

This slideshow requires JavaScript.