Dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński udzielił wywiadu na temat szumów usznych dla internetowego serwisu informacyjnego – polskatimes.pl.

Dr hab. Piotr H. Skarżyński, dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów oraz sekretarz naukowy Międzynarodowego Seminarium Szumów Usznych i I Światowego Kongresu Szumów Usznych podkreśla, że problem szumów usznych stale narasta. Z badań wynika, że szumy uszne dotykają od kilkunastu do 35 % dzieci w wieku szkolnym i około 60 % osób powyżej 60 roku życia. Połowa dzieci, które mają szumy uszne, ma też syndromy wskazujące na ADHD. Wskazuje się również na istnienie prostej korelacji między szumami usznymi, a depresjami i wycofaniem społecznym. Pacjenci, u których oprócz szumów pojawiają się pierwsze objawy depresji, izolacji społecznej, powinni bezwzględnie i natychmiast poddać się terapii szumów usznych.

Szczegółowy artykuł na ten temat znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: http://www.polskatimes.pl/pieniadze/a/szumy-uszne-powoduja-depresje,12118404/

Rozmowa z dr hab. n. med. Piotrem H. Skarżyńskim miała miejsce podczas I World Tinnitus Congress. Wydarzenie odbyło się w dniach 22–24 maja w Warszawie. Było to pierwsze tego typu spotkanie wybitnych specjalistów z całego świata, zajmujących się diagnostyką i leczeniem szumów usznych. Honorowym Patronatem objął je Pan Prezydent – Andrzej Duda.