W dniach  20-21 kwietnia 2017 roku w południowo- zachodniej Finlandii, w mieście Turku, odbyła się 22 Fińska Krajowa Konferencja  Telemedycyny i e-Zdrowia (Suomen telelääketieeteen ja eHealth seura ry XXII Kansallinen telelääketieteen ja eHealth seminaari). Hasłem przewodnim tej edycji konferencji było: “Win-Win-Win, Can citizens, professionals and society all win?”.

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński zaprezentował, co do tej pory udało się osiągnąć w dziedzinie e-zdrowia oraz jakie działania są podejmowane obecnie i jakie są plany na przyszłość. Wystąpienie dotyczyło prezentacji dotychczasowych polskich osiągnięć i doświadczenia Światowego Centrum Słuchu w budowaniu Krajowej Sieci Teleaudiologii oraz o dalszych planach związanych z rozbudowywaniem i doskonaleniem tego sytemu. Dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński wyjaśniał jak system do telefittingu, telediagnozy, telekonsultacji i telerehabilitacji wpływa na podniesienie jakości opieki nad pacjentem .

Wystąpienie dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego odbyło się w trakcie sesji otwierającej konferencję. Był to wykład poświęcony pamięci doktora Ilkka Winblad’a, założyciela i pierwszego redaktora naczelnego czasopisma Finnish Journal of eHealth and eWelfare, który zmarł z powodu nagłej choroby w listopadzie 2011 roku. Od 2012 podczas tej konferencji realizowane są cykliczne wykłady memoriałowe. Każdego roku Fińskie Stowarzyszenie Telemedycyny i e-Zdrowia wybiera jednego wybitnego specjalistę do zaprezentowania honorowego wykładu podsumowującego doświadczenia z własnego pola zawodowego.

This slideshow requires JavaScript.