Podczas II Konferencji naukowej „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii swoje liczne prelekcje przedstawił również dr hab. Piotr Henryk Skarżyński. Konferencja odbyła się 9-11 marca w Zakopanem, a wzięło w niej udział ponad 500 specjalistów z całego kraju.

Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dr hab. n. med. Piotra Henryka Skarżyńskiego wygłoszony podczas sesji: „Implanty ślimakowe”. Wykład odnosił się do najnowszych doniesień dotyczących zastosowania nowych typów implantów słuchowych oraz nowych pomysłów na leczenie niedosłuchu. Wiele dyskusji wywołały zwłaszcza omawiane przez dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego doniesienia dotyczące pierwszych prób operacji wszczepienia implantów przez roboty. Robotyka to jeden z nowych kierunków w medycynie. Pierwsze dwa zabiegi z wykorzystaniem specjalnie zaprogramowanych robotów mają być przeprowadzone w ośrodku otochirurgicznym w Berlinie, zapowiedział Skarżyński. W dalszej części wykładu odniósł się do próby stymulacji optycznej nerwu słuchowego i regeneracji niesprawnych komórek słuchowych w ślimaku przy użyciu komórek macierzystych lub protez piezoelektrycznych. Jak bowiem wielokrotnie podkreślano podczas konferencji, opracowana przez prof. Henryka Skarżyńskiego metoda wprowadzania elektrody przez okienko okrągłe jest atraumatyczna i pozwala na zachowanie istniejących struktur ucha wewnętrznego.

This slideshow requires JavaScript.