Piotr Henryk Skarżyński: Działalność dydaktyczna i organizacyjna