Monthly Archives: Styczeń 2017

//Styczeń
25 01/2017

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński o nowoczesnych metodach leczenia niedosłuchu podczas kongresu w Dubaju.

Podczas Emirackiego Kongresu Otorynolaryngologii, Audiologii i Zaburzeń Komunikacji, który odbył się w styczniu 2017 roku, w sesji poświęconej zagadnieniom z zakresu otologii dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński przedstawił prezentacje czterech oryginalnych prac dotyczących nowych metod leczenia niedosłuchu.

Emiracki Kongres Otorynolaryngologii, Audiologii i Zaburzeń Komunikacji zgromadził specjalistów z ponad 30 krajów całego świata. Składał się z 5 specjalistycznych warsztatów oraz 15 paneli, w czasie których wygłoszono około 300 wykładów. W jednym z paneli dotyczącym zagadnień z dziedziny otologii dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński przedstawił cztery wykłady cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przybyłych.

W pierwszej prezentacji omówione zostały wyniki pacjentów w różnym wieku, którzy według klasyfikacji częściowej głuchoty zaproponowanej przez Profesora Henryka Skarżyńskiego, zakwalifikowali się do grupy stymulacji elektro-naturalnej (ang. Electro-Natural Stimulation – PDT-ENS). Kolejna praca zawierała opis jednego z najbardziej obszernych materiałów na świecie zawierających wyniki pacjentów z systemem BAHA Attract. Trzecia z prac przedstawiała wyniki pacjentów posiadających system implantu Bonebridge uzyskane w czasie sześciomiesięcznej rehabilitacji. Natomiast ostatnia praca dotyczyła oceny najnowszych couplerów stosowanych podczas zabiegu wszczepiania systemu Vibrant  Soundbridge (VSB). Szczególna uwaga zwrócona została na korzyści płynące z bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego jako optymalnego rozwiązania chirurgicznego przy uwzględnieniu indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta.

18 01/2017

Wystąpienie dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego na konferencji “Przetwarzanie słuchowe w edukacji dziecka”

Ponad 200 nauczycieli, terapeutów, kuratorów i pracowników oświaty wzięło udział w konferencji zorganizowanej w olsztyńskim kuratorium oświaty. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. Głównym punktem konferencji było wystąpienie dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego: „Zaburzenia przetwarzania słuchowego” oraz prezentacja Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS) i Platformy Badań Zmysłów (PBZ).

Konferencja Przetwarzanie słuchowe w edukacji dziecka to jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w pierwszym kwartale 2017 r. Została zorganizowana dzięki bliskiej współpracy Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

W swoim wystąpieniu dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński nawiązał do przeprowadzonych w 2015 r i 2016 r badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich. Badania te pokazały, że nawet 20% pierwszoklasistów z terenów wiejskich województwa Warmińsko-Mazurskiego może mieć problemy ze słuchem. Następnie, dr hab. Skarżyński pokrótce przybliżył zgromadzonym anatomiczne podstawy budowy ucha i mechanizmu słyszenia oraz uczulił na najważniejsze zagrożenia dla słuchu najmłodszych. Główną częścią wystąpienia była tematyka związana z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). To temat istotny zwłaszcza dla nauczycieli i psychoterapeutów gdyż, często to oni jako pierwsi mogą zauważyć u dziecka niepokojące objawy i zainicjować badania oraz terapię.

Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej i Platformę Badań Zmysłów zaprezentowała Natalia Czajka ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Omówiła również podstawowe zastosowania tych urządzeń oraz najważniejsze aspekty terapii z zastosowaniem SPPS.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie, Pani Ewa Łukasiewicz – Gołębiowska wygłosiła wystąpienie „Nowy model organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej”. Marzenna Życzko, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przedstawiła innowacyjną „Słuchowo – ruchowo – umysłową gimnastykę dla każdego smyka”.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wykonania na miejscu podstawowych badań słuchu na stanowiskach zorganizowanych dzięki uprzejmości firmy GNP Magnusson oraz Warmińsko-Mazurskiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Ogromne zainteresowanie konferencją skłoniło organizatorów do podjęcia rozmów o dalszej współpracy oraz rozszerzeniu jej na kolejne województwa.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.