Podczas Emirackiego Kongresu Otorynolaryngologii, Audiologii i Zaburzeń Komunikacji, który odbył się w styczniu 2017 roku, w sesji poświęconej zagadnieniom z zakresu otologii dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński przedstawił prezentacje czterech oryginalnych prac dotyczących nowych metod leczenia niedosłuchu.

Emiracki Kongres Otorynolaryngologii, Audiologii i Zaburzeń Komunikacji zgromadził specjalistów z ponad 30 krajów całego świata. Składał się z 5 specjalistycznych warsztatów oraz 15 paneli, w czasie których wygłoszono około 300 wykładów. W jednym z paneli dotyczącym zagadnień z dziedziny otologii dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński przedstawił cztery wykłady cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przybyłych.

W pierwszej prezentacji omówione zostały wyniki pacjentów w różnym wieku, którzy według klasyfikacji częściowej głuchoty zaproponowanej przez Profesora Henryka Skarżyńskiego, zakwalifikowali się do grupy stymulacji elektro-naturalnej (ang. Electro-Natural Stimulation – PDT-ENS). Kolejna praca zawierała opis jednego z najbardziej obszernych materiałów na świecie zawierających wyniki pacjentów z systemem BAHA Attract. Trzecia z prac przedstawiała wyniki pacjentów posiadających system implantu Bonebridge uzyskane w czasie sześciomiesięcznej rehabilitacji. Natomiast ostatnia praca dotyczyła oceny najnowszych couplerów stosowanych podczas zabiegu wszczepiania systemu Vibrant  Soundbridge (VSB). Szczególna uwaga zwrócona została na korzyści płynące z bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego jako optymalnego rozwiązania chirurgicznego przy uwzględnieniu indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta.