Monthly Archives: Marzec 2017

//Marzec
21 03/2017

Wykład o najnowszych doniesieniach w zakresie implantów słuchowych oraz trendów na przyszłość podczas II Konferencji „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”.

Podczas II Konferencji naukowej „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii swoje liczne prelekcje przedstawił również dr hab. Piotr Henryk Skarżyński. Konferencja odbyła się 9-11 marca w Zakopanem, a wzięło w niej udział ponad 500 specjalistów z całego kraju.

Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dr hab. n. med. Piotra Henryka Skarżyńskiego wygłoszony podczas sesji: „Implanty ślimakowe”. Wykład odnosił się do najnowszych doniesień dotyczących zastosowania nowych typów implantów słuchowych oraz nowych pomysłów na leczenie niedosłuchu. Wiele dyskusji wywołały zwłaszcza omawiane przez dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego doniesienia dotyczące pierwszych prób operacji wszczepienia implantów przez roboty. Robotyka to jeden z nowych kierunków w medycynie. Pierwsze dwa zabiegi z wykorzystaniem specjalnie zaprogramowanych robotów mają być przeprowadzone w ośrodku otochirurgicznym w Berlinie, zapowiedział Skarżyński. W dalszej części wykładu odniósł się do próby stymulacji optycznej nerwu słuchowego i regeneracji niesprawnych komórek słuchowych w ślimaku przy użyciu komórek macierzystych lub protez piezoelektrycznych. Jak bowiem wielokrotnie podkreślano podczas konferencji, opracowana przez prof. Henryka Skarżyńskiego metoda wprowadzania elektrody przez okienko okrągłe jest atraumatyczna i pozwala na zachowanie istniejących struktur ucha wewnętrznego.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

20 03/2017

Zorganizowana przez Instytut Narządów Zmysłów II konferencja Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii zgromadziła w Zakopanem ponad pół tysiąca ekspertów i młodych specjalistów z całej Polski.

Konferencja Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii to najważniejsze wydarzenie pierwszej połowy roku dla specjalistów z tych dziedzin. Patronat Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii – profesora Henryka Skarżyńskiego gwarantuje jej najwyższy możliwy poziom merytoryczny.

Konferencja odbyła się w dniach 9-11 marca 2017 r. w hotelu Belvedere w Zakopanem. Pośród 515 uczestników nie mogło zabraknąć największych autorytetów polskiej medycyny – konferencję swoim udziałem zaszczycili m.in.: prof. Ireneusz Kantor, prof. Henryk Kaźmierczak, prof. Janusz Klatka, prof. Krzysztof Kochanek, prof. Wiesław Konopka, prof. Jerzy Kuczkowski, prof. Marek Kurkowski, prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska, prof. Jurek Olszewski, prof. Wioletta Pietruszewska, prof. Paweł Stręk, dr hab. Wojciech Kaźmierczak, dr Leszek Kłębukowski, dr hab. Artur Lorens, dr Józef Mierzwiński, dr hab. Artur Niedzielski, dr Paweł Poppe, dr hab. Marcin Szymański oraz oczywiście jej patron honorowy – profesor Henryk Skarżyński.

Dla uczestników przygotowano łącznie 129 wykładów i doniesień zjazdowych oraz ponad 20 godzin warsztatów praktycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady inauguracyjne w tym prezentacja dr hab. Agnieszki Szczepek z Uniwersytetu Medycznego Charite w Berlinie, poświęcona szumom usznym. Szerokie grono słuchaczy zgromadziła również seria wykładów i warsztatów dotyczących rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów, z uwzględnieniem zagadnień związanych z procesorami dźwięku oraz wykład dr hab. Piotra H. Skarżyńskiego poświęcony najnowszym światowym doniesieniom z tej tematyki.

Rosnąca renoma konferencji zaowocowała szerokim zainteresowaniem wystawców komercyjnych dla których, jak zawsze, przygotowano profesjonalną salę wystawienniczą. Swoje produkty, usługi i rozwiązania medyczne prezentowali: Ronest, Qpharma, Oticon, Medbryt, Phonak, Olympus, Tactica, Sinutronic, Solinea, Laboclinic, Axfarm, Polpharma, Medipage oraz GNP Magnusson Aparatura Medyczna.

Organizatorami konferencji były: Instytut Narządów Zmysłów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Słuchu i Mowy Medincus, a patronat medialny objęło wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.