Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński o nowoczesnych metodach leczenia niedosłuchu podczas kongresu w Dubaju.