Dr hab. Piotr Henryk Skarżyński przeprowadził wspólnie z Prof. Henrykiem Skarżyńskim serię pokazowych operacji wszczepienia nowego systemu implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler. Operacje te były głównym wydarzeniem podczas sympozjum International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE, które na przełomie marca i kwietnia odbyło się – po pierwszy raz pierwszy w Polsce i trzeci na świecie – w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Była to światowa premiera w zastosowaniu klinicznym tego systemu. Składa się on z implantu ucha środkowego połączonego w odpowiedni sposób z układem własnym kosteczek słuchowych pacjenta. Jest to system, który pozwala nie tylko wymodelować słuch u pacjenta, lecz także dostosować wzmocnienie do konkretnych ubytków na poszczególnych częstotliwościach. Daje też możliwość późniejszego wykonywania dowolnych badań radiologicznych. Dotychczas wykonanie rezonansu było mocno ograniczone lub wymagało usunięcia implantu.

Pionierska operacja wszczepienia nowego systemu implantu ucha środkowego odbyła się w Kajetanach podczas Sympozjum International Bonebridge & Soundbridge w Kajetanach.

This slideshow requires JavaScript.