Dr hab. Piotr H. Skarżyński asystował przy pionierskiej operacji wszczepienia nowatorskiego implantu ucha środkowego.