Centrum Słuchu i Mowy Medincus, zostało wyróżnione godłem Teraz Polska w kategorii usługa, w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Nagrodę z rąk Ministra Witolda Słowika – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Krzysztofa Przybyła – Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”odebrał dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, Dyrektor ds. naukowych, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w tak znamienitym gronie Laureatów Konkursu. Wyróżnienie to jest dowodem, że sprawny rozwój firmy idzie w parze z dostarczaniem usług najwyższej jakości. W naszej – trudnej, medycznej branży – jest  to kluczowe, gdyż najważniejszą rolę odgrywa zawsze pacjent powiedział dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

Ceremonia wręczenia statuetek „Teraz Polska” i „Wybitny Polak” odbyła się 30 maja 2016 w trakcie wieczornej Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim w Warszawie.