Dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński udzielił wywiadu dla miesięcznika „Życie Olsztyna”.  Rozmowa dotyczyła problematyki zaburzeń słuchu a także sposobów ich leczenia. Artykuł można znaleźć w wersji drukowanej „Nowe Życie Olsztyna” nr 19 (190) 2016 lub w wersji elektronicznej dostępnej na stronie http://zycieolsztyna.pl/wp-content/uploads/2016/10/NZO-100116.pdf