14 lipca 2016, już po raz drugi, odbyła się w Kajetanach Międzynarodowa Konferencja Naukowa Implanty słuchowe i muzyka – spotkanie wybitnych naukowców, klinicystów oraz pacjentów z implantami, w tym uczestników Festiwalu Ślimakowe Rytmy.

Jednym z najważniejszych programów medycznych realizowanych w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach jest leczenie częściowej głuchoty. Właśnie ten temat omawiał podczas konferencji dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński

-Dzięki zachowywaniu resztek słuchowych i połączeniu słuchu fizjologicznego ze słuchem elektrycznym możemy zapewnić pacjentom odbiór muzyki zbliżony do naturalnego. 

Dzięki rozwojowi w technologii implantów i otochirurgii możliwe stało się pooperacyjne zachowywanie coraz większych resztek słuchowych i poszerzenie możliwości leczenia osób z częściową głuchotą. Obecnie operacji wszczepienia implantu poddawani są pacjenci mający prawidłowy słuch nawet do 1500 Hz. Umiejętne połączenie słuchu fizjologicznego ze słuchem elektrycznym umożliwiło lepszy, zbliżony do naturalnego odbiór muzyki. Rozwój w dziedzinie implantów skutkuje także coraz lepszymi efektami rehabilitacyjnymi.  Długofalowe obserwacje pacjentów implantowanych w Kajetanach pokazują, co udało się osiągnąć w leczeniu zaburzeń słuchu dzięki postępowi w nauce i medycynie.

 

 

Więcej na ten temat można przeczytać we wrześniowym numerze czasopisma Słyszę.