Aktualności

/Aktualności
6 10/2016

Wywiad z dr hab. n. med. Piotrem H. Skarżyńskim w najnowszym wydaniu miesięcznika „Życie Olsztyna”

Dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński udzielił wywiadu dla miesięcznika „Życie Olsztyna”.  Rozmowa dotyczyła problematyki zaburzeń słuchu a także sposobów ich leczenia. Artykuł można znaleźć w wersji drukowanej „Nowe Życie Olsztyna” nr 19 (190) 2016 lub w wersji elektronicznej dostępnej na stronie http://zycieolsztyna.pl/wp-content/uploads/2016/10/NZO-100116.pdf

 

28 09/2016

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński podczas otwarcia kolejnej, zagranicznej placówki Centrum Słuchu i Mowy Medincus

Otwarcie kolejnej, zagranicznej placówki Centrum Słuchu i Mowy Medincus, odbyło się 23 września 2016 roku, w siedzibie Centrum przy ulicy Tynaliyevoj 2/6 w Biszkeku, w Kirgistanie.

Otwarcie poprzedziła konferencja zorganizowana z okazji 55-lecia Narodowego Centrum Matki i Dziecka w Biszkeku, w czasie której dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński został odznaczony pamiątkowym medalem.

W uroczystości otwarcia wzięli udział gospodarze Centrum oraz zaproszeni goście, w tym najwybitniejsi specjaliści i konsultanci z dziedziny otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz liczni dziennikarze. Gościem honorowym był Uzakbaev Kamchibek Askarbekovich – Dyrektor Narodowego Centrum Matki i Dziecka w Biszkeku.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się m.in. przemówieniem dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego. Następnie odbyło się tradycyjne przecięcie bandaża, symbolizujące oficjalne otwarcie placówki.

Zgodnie z programem uroczystości omówiono dotychczasową działalność Centrum Słuchu i Mowy oraz zaprezentowano możliwości i potencjał, jaki dla pacjentów Biszkeku stwarza otwarcie tak specjalistycznej placówki. Nieodzowną częścią spotkania były prezentacje poświęcone możliwościom współczesnej medycyny w obszarze otolaryngologii, audiologii i foniatrii, a także rehabilitacji związanej z problemami słuchu.

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński na uroczystości otwarcia kolejnej, zagranicznej placówki Centrum Słuchu i Mowy Medincus

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński na uroczystości otwarcia kolejnej, zagranicznej placówki Centrum Słuchu i Mowy Medincus

Materiał video z otwarcia placówki dostępny również na kanale Канале ON1 w serwisie youtube.com

 

 

– „Od czasu do czasu przeprowadzamy bezpłatne akcje w ramach programów przesiewowych badań słuchu. Akcje te dotyczą głównie młodzieży szkolnej. Planujemy je wykonywać także w przyszłości. W ramach takiego programu jesteśmy w stanie zbadać około 200 dzieci dziennie. W naszym kraju takie akcje przeprowadzamy cyklicznie i są one nieodpłatne” – relacjonuje dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński.

Zaproszeni goście zostali oprowadzeni po placówce, a tym samym mieli możliwość zapoznania się z nowocześnie wyposażonymi gabinetami.  Podczas spotkania, w celu prezentacji możliwości bezpośredniej telekonsultacji, dokonano połączenia na żywo ze specjalistami z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach i wykonano zdalne badanie ABR oraz telelifting.

 

– „Szczególnie możemy pochwalić się naszym ogromnym doświadczeniem. Przeprowadzamy w Polsce największe na świecie ilości operacji poprawiających słuch. Podczas takich zabiegów zdobywamy doświadczenie w leczeniu pacjentów z różnymi przypadkami, nawet z tymi najbardziej skomplikowanymi. Wyposażenie placówki Medincus w Biszkeku jest takie samo jak w pozostałych naszych placówkach w Polsce. To pozwala na wykonywanie w bardzo krótkim terminie badań o wysokiej jakości” – powiedział dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński.

Materiał video z otwarcia placówki dostępny również na kanale Media Manas w serwisie youtube.com

28 09/2016

Dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński otrzymał złoty medal z okazji 55-lecia Narodowego Instytutu Matki i Dziecka w Biszkeku

dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński otrzymał złoty medal z okazji 55-lecia Narodowego Instytutu Matki i Dziecka w Biszkeku

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński otrzymał złoty medal z rąk Uzakbaeva Kamchibeka Askarbekovicha, Dyrektora Narodowego Centrum Matki i Dziecka

 

W dniach 22-23 września  2016 w Biszkeku (Kirgistan) miał miejsce VII Kongres Pediatrów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw pt. „Dziecko i społeczeństwo: Problemy zdrowia, rozwoju i odżywiania” połączony z  Międzynarodową Konferencją Naukową, poświęconą 55-leciu Narodowego Centrum Matki i Dziecka, założonego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Kirgistan.

Podczas konferencji naukowej odbyła się sesja dotycząca problemów ze słuchem wśród dzieci i sposobów ich rozwiązywania. Swoje wystąpienie pt.: „Współczesne możliwości leczenia zaburzeń słuchu” przedstawił dr hab. Piotr H. Skarżyński.

Podczas Kongresu dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński otrzymał złoty medal z okazji 55-lecia Narodowego Instytutu Matki i Dziecka w Biszkeku. Dr hab. Piotr H. Skarżyński czynnie angażuje się w rozwijanie stanu medycyny i świadomości społeczeństw w krajach Azji, Afryki, oraz Europy Centralnej. Działalność potwierdzają liczne międzynarodowe projekty, związane z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacje, telerehabilitacja oraz zdalne ustawienie systemów implantów słuchowych.

20 07/2016

Wykład na temat postępu w leczeniu z zastosowaniem implantów na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implanty słuchowe i muzyka”

14 lipca 2016, już po raz drugi, odbyła się w Kajetanach Międzynarodowa Konferencja Naukowa Implanty słuchowe i muzyka – spotkanie wybitnych naukowców, klinicystów oraz pacjentów z implantami, w tym uczestników Festiwalu Ślimakowe Rytmy.

Jednym z najważniejszych programów medycznych realizowanych w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach jest leczenie częściowej głuchoty. Właśnie ten temat omawiał podczas konferencji dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński

-Dzięki zachowywaniu resztek słuchowych i połączeniu słuchu fizjologicznego ze słuchem elektrycznym możemy zapewnić pacjentom odbiór muzyki zbliżony do naturalnego. 

Dzięki rozwojowi w technologii implantów i otochirurgii możliwe stało się pooperacyjne zachowywanie coraz większych resztek słuchowych i poszerzenie możliwości leczenia osób z częściową głuchotą. Obecnie operacji wszczepienia implantu poddawani są pacjenci mający prawidłowy słuch nawet do 1500 Hz. Umiejętne połączenie słuchu fizjologicznego ze słuchem elektrycznym umożliwiło lepszy, zbliżony do naturalnego odbiór muzyki. Rozwój w dziedzinie implantów skutkuje także coraz lepszymi efektami rehabilitacyjnymi.  Długofalowe obserwacje pacjentów implantowanych w Kajetanach pokazują, co udało się osiągnąć w leczeniu zaburzeń słuchu dzięki postępowi w nauce i medycynie.

 

 

Więcej na ten temat można przeczytać we wrześniowym numerze czasopisma Słyszę.

 

7 06/2016

Forum POLAFRO z udziałem dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego

Polsko – Afrykańskie Forum Ekonomiczne POLAFRO odbyło się  31 maja 2016 r. Dotyczyło wymiany poglądów, doświadczeń, omówienia strategii i możliwości obustronnego rozwoju.

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński uczestniczył w panelu dotyczącym innowacji, gdzie opowiedział o dotychczas przeprowadzonych działaniach w ramach pilotażowych programów badań przesiewowych słuchu w takich krajach jak: Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tanzania i Rwanda. Dyskusja dotyczyła także rozwiązań telemedycznych, służących profilaktyce i leczeniu zaburzeń słuchu. Pozostałe panele dotyczyły: klimatu inwestycyjnego w Polsce i w Afryce, finansowania Inwestycji w Afryce, rolnictwa i przetwórstwa rolnego i kwestii bezpieczeństwa.

W sesji inauguracyjnej wystąpili: John Abraham Godson (Prezes Instytutu Afrykańskiego), Joanna Wronecka (Wiceminister Spraw Zagranicznych RP), Jego Wysokość Emir Keffi, Marcin Krzyśko (przedstawiciel Sponsora Strategicznego).

Forum było również doskonałą okazją do nawiązania bliższych kontaktów biznesowych, poznania możliwości inwestycyjnych i kierunków rozwoju.

5 06/2016

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński odebrał statuetkę „Teraz Polska” dla Centrum Słuchu i Mowy Medincus

 

Centrum Słuchu i Mowy Medincus, zostało wyróżnione godłem Teraz Polska w kategorii usługa, w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Nagrodę z rąk Ministra Witolda Słowika – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Krzysztofa Przybyła – Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”odebrał dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, Dyrektor ds. naukowych, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w tak znamienitym gronie Laureatów Konkursu. Wyróżnienie to jest dowodem, że sprawny rozwój firmy idzie w parze z dostarczaniem usług najwyższej jakości. W naszej – trudnej, medycznej branży – jest  to kluczowe, gdyż najważniejszą rolę odgrywa zawsze pacjent powiedział dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

Ceremonia wręczenia statuetek „Teraz Polska” i „Wybitny Polak” odbyła się 30 maja 2016 w trakcie wieczornej Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim w Warszawie.

 

2 05/2016

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński na ogłoszeniu nominacji w konkursie Teraz Polska

– Bardzo ważne jest dla nas to, żeby logo „Teraz Polska”, które jest bardzo rozpoznawalne, przysłużyło się nam do budowania lepszej rozpoznawalności Polski jako marki – powiedział dr hab. n. med. Piotr Skarżyński .

– Świadczymy usługi, korzystając z bardzo nowoczesnych rozwiązań telemedycznych, które pozwalają pacjentowi się diagnozować i prowadzić zdalną rehabilitację. Jest to niezwykle istotne dla tych osób, ponieważ muszą latać samolotem, pozyskiwać wizy dla siebie i dla rodziny, i chcieliby to robić na miejscu, a tylko na terapię operacyjną przyjeżdżać do Polski.

Zapraszamy do lektury całego artykułu oraz zapoznania się materiałem wideo na stronie Polskiego Radia lub Pulsu Biznesu.

 

10 03/2016

23. WELCONOMY Forum in Toruń z udziałem dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego

 

Dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński wziął udział w panelu Europa na Wschodzie zorganizowanym podczas 23. WELCONOMY Forum in Toruń. W prezentacji przedstawił osiągnięcia zespołu Centrum Słuchu i Mowy Medincus w budowaniu współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi w byłych krajach ZSSR. Wskazał jak powinna modelowo przebiegać współpraca pomiędzy kadrą naukową kraju, w którym realizowany jest projekt, a naukowcami polskimi. Zwrócił również uwagę na fakt, że aby skutecznie budować więzi nie wystarczy realizować projekty za granicą Polski, należy również poświęcić czas i środki na goszczenie zagranicznych specjalistów w naszym kraju. Tylko w ten sposób bowiem można skutecznie przekazywać najnowszy know-how oraz budować pozycję polskich ośrodków naukowych jako światowych liderów kategorii i wzorców do naśladowania.

Moderatorem spotkania był konsul honorowy Ukrainy doc. Krzysztof Sikora, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W panelu wzięli też udział DavitJaparidze z Gruzji oraz Jerzy Rutkowski, który prezentował liderów klastra Europa na Wschodzie. W dyskusji po panelu głos zabrała Maria Anna Karwowska – prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, która zwróciła uwagę, że zarabianie na usługach związanych ochroną zdrowia nie powinno być dłużej traktowane wstydliwie. Oczywiście pod warunkiem, że są to działania prowadzone etycznie i z poszanowaniem godności pacjentów.

Welconomy Forum in ToruńWelconomy Forum in Toruń to jeden z najważniejszych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce. Od 23 lat jest miejscem spotkań, dyskusji i wymiany poglądów liderów polskiej nauki, gospodarki i administracji państwowej. Myślą przewodnią tegorocznej edycji  była Integracja i Współpraca, a w gronie mówców, prelegentów i panelistów znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tadeusz Zwiefka – Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Piotr Błędowski – Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prof. Włodzisław Duch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2015, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

4 01/2016

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński wśród 20 Top Menadżerów 2015

Dwudziestka najlepszych menedżerów została nagrodzona podczas uroczystości zorganizowanej przez redakcję „Bloomberg Businessweek Polska. W gronie laureatów, wybranych w oparciu o sondaż najlepszych szefów firm działających w Polsce, znalazł się dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Lista najlepszych prezesów firm działających w Polsce powstała na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród menedżerów na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Ponad 30 ankietowanych do grona laureatów wytypowało dr hab. Piotr H. Skarżyńskiego za łączenie pasji do leczenia, samorozwoju naukowego z wysokimi zdolnościami menadżerskimi i zarządczymi. Wśród wyróżnionych menedżerów znaleźli się m.in. prezesi KGHM, PKO BP, Work Service, Tauron, Deutsche Bank, AHP American Heart of Poland i kilkunastu innych polskich i zagranicznych wyróżniających się na polskim rynku przedsiębiorstw.”

Źródło: 
http://csim.pl/dr-hab-n-med-mgr-zarz-piotr-h-skarzynski-wsrod-20-top-menadzerow-2015/